Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Transport i Västerås

A Björks AB
Org.nr: 556602-4005
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom rese- och transport- branschen, äga och förvalta lös och fast egendom, uthyrning och försäljning av transportmedel samt därmed förenlig verksamhet.
A. Ramströms Bilbärgning AB
Org.nr: 556187-3737
Bolaget skall utföra bilbärgning och driva reparationsverkstad jämte därmed förenlig verksamhet.
Adriatic Taxi AB
Org.nr: 556713-3573
Bolagets ska bedriva person-, gods-, sjuk- och färdtjänst- transport med taxi- och budbilar, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Airways Flygutbildning Svenska AB
Org.nr: 556329-7950
Bolaget skall bedriva flygutbildning, flygplansuthyrning, bruks- och affärsflyg jämte därmed förenlig verksamhet.
Alfr. Anderssons Logistik AB
Org.nr: 556239-6308
Bolaget skall dedriva åkerirörelse, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
All-Transport i Västerås AB
Org.nr: 556713-9745
Bolaget ska bedriva fordons- och godstransporter och därmed förenlig verksamhet.
Allmänna Transport och LogistikAlliansen i Skandinavien AB
Org.nr: 556933-1597
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utarbeta olika kommersiella transportlösningar för bolagets aktieägare. Därutöver ska bolaget bedriva försäljningsverksamhet inom transporter, ägna sig åt uthyrning av olika ...
Anderssons Transport och Entreprenad AB
Org.nr: 556760-3484
Bolaget ska bedriva åkeri och transporttjänster, uthyrning av arbetskraft, service och reparationer av fordon, samt därmed förenlig verksamhet.
Andrew Emilsson Transport & Auto-Allt AB
Org.nr: 556901-3815
Aktiebolaget ska bedriva biltransporter, speditionsverksamhet, bilreparationer, bilförsäljning, försäljning av reservdelar samt därmed förenlig verksamhet.
Antifire Mälardalen AB
Org.nr: 556842-2249
Bolaget ska bedriva verksamhet i brandsäkerhetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Aros Lighthouse AB
Org.nr: 559024-8141
Bolaget skall bedriva utbildning och produktion av utbildningsmaterial till säkerhets- och behörighetsutbildningar inom brand, räddning och sjöliv, verksamhet med transport av passagerare och material till sjöss, verksam ...
Aros Zooexpert AB
Org.nr: 556637-2172
Bolaget skall bedriva zoologisk handel med hemdjur och hemdjurstillbehör, export- och import av hemdjur och tillbehör, försäljning av artiklar för ridsport, jakt och fiske, säkerhetsrådgivning, utbildning av yrkesförare ...
Arosbygden i Sverige AB
Org.nr: 556847-0545
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva transport och handel med energiråvara, värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Arosbärgarna AB
Org.nr: 556905-5451
Föremålet för bolagets verksamhet är transport och bärgning av fordon och därmed förenlig verksamhet.
Aroslund Däck & Transport AB
Org.nr: 556991-8971
Bolaget ska bedriva verksamhet med person- och godstransporter samt däckförsäljning och däckreperationer.
Aspgrens Transport AB
Org.nr: 556901-9143
Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bio Topcorporation AB
Org.nr: 556762-1569
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom miljö och transport, främst inom järnvägsområdet, samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Birwa Truck & Fastighet AB
Org.nr: 556295-3934
Bolaget ska bedriva uthyrningsentreprenad inom transportområdet avseende tunga lyft, flyttning av tunga maskiner, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Blåsbo Förvaltning AB
Org.nr: 556681-3662
Föremålet för bolagets verksamhet är transport och bärgning av fordon, fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Blåsbo Transport AB
Org.nr: 556512-6397
Föremålet för bolagets verksamhet är person- och godstransporter och därmed förenlig verksamhet.