Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Transport i Kungälv

AM Hydraulteknik AB
Org.nr: 559002-6117
Aktiebolaget ska bedriva'tillverkningpåbyggnad av fordon samt utföra service, reparationer, underhåll, personaluthyrning samt försäljning av karosserier, kranar samt fordon inom transport- medelsindustrin jämte handel me ...
Andreas Åkerblom Trans AB
Org.nr: 556559-5468
Bolaget skall utföra godstransporter inrikes och utrikes samt därmed förenlig verksamhet.
Auto Continent AB
Org.nr: 556941-6711
Bolaget ska bedriva uthyrning av personal inom logistik. Bolaget ska även bedriva speditionsverksamhet samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Bo Nilsson Transport & Reparation i Kungälv AB
Org.nr: 556669-4542
Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet samt reparation av lastbilar samt därmed förenlig verksamhet.
Cederflo Transport AB
Org.nr: 556687-0860
Bolaget skall bedriva åkeri samt därmed förenlig verksamhet.
DGSA Konsult AB
Org.nr: 556604-1066
Bolaget skall bedriva försäljning av litteratur och material avseende transport av farligt gods, med därtill hörande utbildning och konsulttänster samt driva därmed förenlig verksamhet
Euro Assist Transport AB
Org.nr: 556547-3658
Bolaget skall bedriva bilbärgning, transporter av gods och verkstadsarbete, handel med fisk, skaldjur och delikatesser, uthyrning av arbetsmaskiner och inventarier för bygg, väg och markarbeten samt därmed förenlig verks ...
G-Truckar Materialhantering AB
Org.nr: 556322-7890
Bolaget skall bedriva handel och uthyrning av maskiner inom transport- och materialhanteringsverksamhet samt äga och förvalta värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Göddereds Gård, Lantbruks & Entreprenad AB
Org.nr: 556806-7887
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk och entreprenadrörelse inom jordbruk och transport och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig ver ...
HWE Enterprises KB
Org.nr: 969663-4881
Uppdrag gällande försäljning och service av datorer och tillbehör. Fordonsreparationer, snöröjning, transport, byggentreprenad. Samt musikutrustning och därmed förenlig verksamhet.
Insert Connection AB
Org.nr: 559023-3127
Föremålet för bolagets verksamhet är att verka som beställnings- central inom transport och tjänstesektorn samt därmed förenlig verksamhet.
J F Transport & Mekaniska AB
Org.nr: 556335-8182
Bolaget skall bedriva transportverksamhet, svets och smidesverksamhet inom byggnads och verkstadsbranschen och därmed förenlig verksamht.
J.A Transport i Kungälv AB
Org.nr: 556739-7137
Bolaget skall utföra transporter inom åkerinäringen samt därmed förenlig verksamhet.
Jupema Trading AB
Org.nr: 556751-7080
Bolaget ska idka import och export av bilar, arbetsfordon och reservdelar i samband härmed och därmed förenlig verksamhet.
Mark, Bygg & Stål Entreprenad Kungälv AB
Org.nr: 556852-8078
Bolaget ska bedriva markarbeten, schaktning, byggentreprenad, fastighetsförvaltning, fastighetköp, försäljning, köp sälj och förmedling av entreprenadmaskiner, legotillverkning, byggnads- smide, totalentreprenad inom byg ...
MTA Transport AB
Org.nr: 556561-1257
Bolaget skall bedriva transportverksamhet samt ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Patrik Ryberg Transport AB
Org.nr: 556658-1012
Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva lastbil buss tvätt och lokalvård samt friskvård inom tranportbranschen. Bolaget skall bedriva bemanning inom åkeriverks ...
SKP Logistik AB
Org.nr: 556838-1361
Aktiebolaget ska bedriva logistik- och transportverksamhet samt förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper samt därtill tillhörande verksamheter.
Stark Transport I Kungälv AB
Org.nr: 556890-2299
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva åkeri-, transport, personaluthyrning och bygg- och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Transport Partner AB
Org.nr: 556933-0813
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva bud- och transportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.