Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Transport i Karlstad

AB Bärgningstjänst och krantransport i Värmland
Org.nr: 556780-0809
Bolaget ska bedriva bärgning av fordon samt övriga transporter, uthyrning av fordon samt handel med fast egendom, värdepapper och fordon.
AB Peter Bäckstadi Consulting
Org.nr: 556768-4799
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom transport-, lager och IT-logistik. Äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Motor-Blej
Org.nr: 556084-5058
Aktiebolaget skall idka handel med motorfordon, utföra motorreparationer, ävensom bärgning och beställningstrafik, utföra fastighetsreparationer, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Arvidssons Maskin och Transport i Karlstad AB
Org.nr: 556349-1199
Bolaget tillhandahåller containers, transportfordon och maskiner för uthyrning, huvudsakligen till åkerinäringen, utför transporttjänster, handel och reparationer av transportfordon samt idkar därmed förenlig verksamhet.
B O Nyström Åkeri AB
Org.nr: 556465-6022
Bolaget skall bedriva uthyrning av arbetskraft relaterad till yrkesmässig trafik för gods och personbefodran och därmed förenlig verksamhet.
Bara Bäst Invest i Karlstad AB
Org.nr: 556941-3700
Bolaget ska direkt eller indirekt via dotterbolag bedriva montage, service och försäljning av fönsterfilm för transport- fordon och fastigheter, bolaget ska även vara verksamt med arbete inom el-, tele- och dataentrepren ...
BAZLEY Transport AB
Org.nr: 556962-5063
Aktiebolaget ska bedriva taxi-, gods. och budverksamhet.
Brattson AB
Org.nr: 556818-0904
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom fartygstrafik samt handel och service med båtar och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Bror Andrén AB
Org.nr: 556068-9191
Bolaget skall utföra befraktningar, driva skeppsmäkleri och därmed sammanhängande agenturrörelse,förvärva och förvalta fastigheter, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bärgningstjänst i Värmland AB
Org.nr: 556597-3046
Föremålet för bolagets verksamhet är bilbärgning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget må även äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Citygaraget i Karlstad KB
Org.nr: 969650-3821
Förvalta fast egendom samt uthyrning av parkerings- och garageplatser.
CLEAN & SWEEP FLYTT HB
Org.nr: 969774-7492
Flytthjälp, paketering och transport vid flytt för privatpersoner eller företag.
F Partners AB
Org.nr: 556726-5011
Bolaget skall bedriva uthyrning och handel med fastigheter, handel med aktier och värdepapper samt andra finansiella instrument, handel med bilar samt därmed förenlig verksamhet, konsultverksamhet inom handel, transport ...
G-Partners AB
Org.nr: 556589-7898
Bolaget skall bedriva försäljning av dataprodukter, hård- och mjukvarusupport, konsultarbete inom transport och logistik, företasetablering i och utanför Sverige, handel med bilar och fastigheter samt därmed förenlig ver ...
I Lind Taxi & Transport i Värmland AB
Org.nr: 556710-8922
Bolaget ska utföra person och godsbefordran och därmed förenlig verksamhet.
Jan Olov Karlsson Transport AB
Org.nr: 556817-5722
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva yrkesmässig trafik för godsbefordran samt idka därmed förenlig verksamhet.
JIPES Express AB
Org.nr: 556130-3768
Bolaget skall bedriva transport- och speditionsrörelse ävensom handels- och serviceverksamhet, väsentligen inom bilbranschen samt härmed förenlig verksamhet.
Johnny Sandins Produktion HB
Org.nr: 969692-5834
Bolaget skall tillhandahålla utrustning och transportmedel för artisteri.
K-Eliten Invest II KB
Org.nr: 969715-3089
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.