Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Transport i Kalmar

AB Bröderna Höglund Teknik & Service
Org.nr: 556885-8004
Bolaget skall bedriva konsult och serviceverksamhet, kontroll och övervakning av hantering, lossning och lastning av väg, järnväg och sjötransporter, samt terminal, hamnverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Flivik Shipping
Org.nr: 556853-5263
Bolaget skall bedriva rederiverksamhet, befraktningsverksamhet samt handel med råvaror och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Bröderna Höglund Agency
Org.nr: 556614-0470
Bolaget skall bedriva speditions-, skeppsmäkleri- och rederirörelse, konsult och serviceverksamhet, kontroll och övervakning av hantering, lossning och lastning, säkerhetsrådgivning för väg-, järnväg och sjötransporter s ...
Assistancebärgarna i Kalmar AB
Org.nr: 556507-7327
Bolaget skall bedriva bärgning avseende fordon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BåBi Transport AB (BBTAB)
Org.nr: 556719-9426
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva transporter av motorfordon och båtar, handel med transportfordon, uthyrning av lastmaskiner, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bärgning & Transport i Oskarshamn AB
Org.nr: 556907-9758
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bärgnings- och transporttjänster samt äga och förvalta värdepapper och fastig- heter samt därmed förenlig verksamhet.
Bärgning o Transport i Kalmar AB
Org.nr: 556293-1351
Bolaget skall bedriva bärgning av motorfordon jämte därmed förenlig verksamhet.
Bärgningscenter i Östra Blekinge AB
Org.nr: 556540-2475
Bolaget skall bedriva bärgning och verkstadsreparationer samt därmed förenlig verksamhet.
Destination Kalmar AB
Org.nr: 556574-7929
Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och administrera evenemang inom Kalmar kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistbyråverksamhet ...
Didgeridoo Event & Aktivitet AB
Org.nr: 556875-2231
Bolaget skall bedriva planering, annonsering, förberedelse, utförande, transport och efterarbeten vid evenemang samt uthyrning av utrustning, festlokaler och personal. Företaget skall även bedriva försäljning av mat, eve ...
Fraktmäklarna i Kalmar AB
Org.nr: 556933-3072
Förmedla frakt och lagerutrymmen samt åkeri och distributionsverksamhet
GDL Transport Öst AB
Org.nr: 556520-4632
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva åkeriverksamhet, förmedla transportuppdrag och entreprenadarbeten inom byggnads- och anläggningsbranscherna, idka uthyrning av container och fordonsutrustninga ...
Jansén Transport & Entreprenad AB
Org.nr: 556763-7292
Bolaget ska bedriva åkeri och entreprenadverksamhet såsom vägunderhåll och snöröjning smat därmed förenlig verksamhet.
Johan Nilsson & Co AB
Org.nr: 556326-8027
Bolaget skall bedriva skeppsmäkleri, speditions- och kommissionsaffär, uthyrning av fastighet samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
KALCAB AB
Org.nr: 556274-0307
Bolaget ska bedriva serviceverksamhet (bl a förmedla transporter, teckna transportavtal, utföra konsultuppdrag, inköpa och försälja bilförnödenheter) för taxiföretag i Kalmar län ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kalmar Hamn AB
Org.nr: 556013-8348
Bolaget ska utveckla, driva och förvalta hamnanläggningarna i Kalmar kommun. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- o ...
Kalmar Läns Beställningscentral AB
Org.nr: 556435-0238
Bolaget skall äga och administrera merparten av Landstingets i Kalmar län fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Kalmar provtransporter KB
Org.nr: 916527-0225
Åkeriröresle, transport av mjölkprover.
Kalmar Öland Airport AB
Org.nr: 556715-8117
Bolaget ska i samverkan med Kalmar kommun och näringslivet i Kalmarregionen utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med bolagets verksamhet är att ...
KÅIS Mjölktransporter AB
Org.nr: 556972-5848
Transport av mjölk mellan gård och mejeri.