Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Transport i Enköping

AME Transport och trade AB
Org.nr: 556641-1913
Bolaget skall bedriva taxiåkeri samt därmed förenlig verksamhet.
Andersta Gård AB
Org.nr: 556305-2520
Bolaget skall idka verkstads-, och transport-, jordbruks- och skogsrörelse, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
BYGGMÅL AB
Org.nr: 556571-0729
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
DaNeVa AB
Org.nr: 556503-9210
Bolaget ska bedriva uthyrning av personal och fastighet, fordonsförsäljning samt import och försäljning av kläder.
DEAB Logistik KB
Org.nr: 969744-4686
Åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
DEAB Taxi KB
Org.nr: 969744-4454
Åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
EcoDiem AB
Org.nr: 556836-2478
Bolaget ska bedriva försäljning av produkter och tjänster inom anläggning och trädgård. Bedriva utbildning och coachning samt konsultverksamhet inom ledarskap, personlig utveckling, ekonomi och logistik. Bolaget ska även ...
Fjällhotellet Lofsdalen Invest AB
Org.nr: 556516-2574
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, finansiering, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, transp ...
Hulk Transport AB
Org.nr: 556857-3447
Bolagets verksamhet skall vara godstransport och därtill hörande speditionstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Höjers Transport & Fordonskonsult AB
Org.nr: 556905-8000
Bolaget ska bedriva transporter, konsultuppdrag för bussbolag, värderingar och besiktningsutlåtande för Stockholms handels- kammare samt därmed förenlig verksamhet.
M & L Enström AB
Org.nr: 556823-6292
Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet, transport och distribution, butiks- och näthandelsverksamhet med försäljning av hälsokost och därmed relaterade varor och traditionell kinesisk akupunktur samt annan därmed förenlig ...
MKT i Mälardalen AB
Org.nr: 556312-2521
Bolaget ska bedriva bilbärgning, biluthyrning och åkeri- verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Park and Stay AB
Org.nr: 556857-8172
Bolaget ska bedriva uthyrning av parkeringsplatser, konsultation inom parkeringstjänster, konsultation inom marknadsföring och försäljning, förvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Per Brundells Skogsvård AB
Org.nr: 556775-8650
Bolaget skall bedriva skogsvård och skogsavverkning, transport av virke, entreprenadverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Tachonaut AB
Org.nr: 556423-4259
Bolaget ska utföra uppdrag inom logistikområdet, bedriva frakt- mäkleri och besiktingsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
TAXI Enköping AB
Org.nr: 556380-6750
Bolaget skall bedriva taxitrafik - person- och godsbefordran, bedriva förmedling av köruppdrag liksom vidarebefordran av uppdrag via kommunikationssystem, vara marknadsförings- och försäljningsorgan, vara administratör s ...
TEMP trans AB
Org.nr: 556903-7376
Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Tillinge Transport och Entreprenad AB
Org.nr: 556855-4447
Chaufförs och förarhjälp inom lastbil, taxi,lastmaskin och grävmaskin. Entreprenad med lastmaskin och grävmaskin.
TINAB Transporter i Norden AB
Org.nr: 556821-1295
Aktiebolaget ska utöva sådan sund och effektiv transportsäljande verksamhet, som främjar aktieägarnas ekonomiska intressen genom att i eget namn träffa avtal om transporter samt att inom ramen för sålunda träffande avtal ...
TM Andersson Transport AB
Org.nr: 556927-2262
Bolaget skall bedriva verksamhet inom åkeri, transport och distribution av gods och därmed förenlig verksamhet.