Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Träning i Umeå

Anders Nilsson & Lena Åström AB
Org.nr: 556562-1967
Bolaget skall bedriva försäljning och förmedling av försäkringar, bedriva avel, uppfödning, träning och tävling av hästar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Anders Stenman Stall AB
Org.nr: 556693-1241
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva träning och tävling med travhästar och därmed förenlig verksamhet.
Bassalorum AB
Org.nr: 556912-4638
Föreläsningar och utbildningar inom ledarskap i Sverige och utomlands. Konsultation inom ledarskap i Sverige och utomlands. Handel med värdepapper. Konsultation och genomförande av skid- träning i Sverige och utomlands. ...
Björn Berg AB
Org.nr: 556831-5203
Aktiebolaget ska utföra försäljning och produktion av radio och tv-reklam, utföra sponsorförsäljning inom sport, utföra träning, coachverksamhet och event inom beachvolley samt därmed förenliga verksamheter.
Boxen Umeå AB
Org.nr: 556916-4105
Bolaget ska bedriva verksamhet inom träning och hälsa samt därmed förenlig verksamhet.
Conradzons Potatis i Stöcksjö AB
Org.nr: 556392-6293
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, potatisodling med förädling, försäljning och distribution av dessa varor, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, uppfödning, träning och tävling med hästar, samt idka där ...
Destomera Utveckling AB
Org.nr: 556819-2297
Bolagets verksamhet skall bestå av konsulttjänster inom evenemang, marknadsföring, PR, försäljning, ekonomi, administration, sponsring, personlig träning, utbildning och idrott, inklusive därmed förenlig verksamhet.
Elfvings Naprapati AB
Org.nr: 556879-1130
Bolaget ska bedriva behandling inom naprapati, hälsovård, friskvård och skönhet. Bolaget ska även arbeta med träning och utbildning, samt därmed förenlig verksamhet.
ELSEHA AB
Org.nr: 556672-8563
Bolaget skall utveckla, bedriva handel med och idka indirekt eller direkt försäljning av varor och tjänster samt även bedriva konsultation, inom nedan angivna områden samt även bedriva därmed förenliga verksamheter (såso ...
Hagkullo HB
Org.nr: 969698-6968
Träning, tävling och handel med travhästar och därmed förenlig verksamhet.
Håkan Gustafsson i Umeå AB
Org.nr: 556868-6264
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företagsutveckling, styrelse- och ledningsuppdrag, travsport med häst i professionell träning, äga och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Innertavle Ridskola HB
Org.nr: 969750-1808
Ridskoleverksamhet, uthyrning av hästar, boxplatser, betesmark. handel med hästar och därmed tillhörig utrustning. Inkörning, inridning och träning av hästar och därmed tillhörig verksamhet. Företagsarrangemang och ävent ...
John Östman Travsport AB
Org.nr: 556635-0392
Bolaget skall bedriva tävlingsverksamhet med travhästar samt träning av travhästar och därmed förenlig verksamhet.
Melefors Trading AB
Org.nr: 556933-2561
Partihandel med hästartiklar, träning och tävling med travhästar.
Motivation and Move by Maria Olofsson AB
Org.nr: 556803-7278
Bolaget ska bedriva utbildning och coachning inom träning och hälsa, webbaserad coachning och inspiration, driva yoga och andra kursverksameht inom detta område samt därmed förenlig verksamhet.
Naprapat Berglund AB
Org.nr: 559019-0046
Bolaget ska bedriva verksamhet huvudsakligen inom naprapati det vill säga naprapatbehandlingar och rehabiliterande träning samt viss försäljning av terapeutisk rehabutrustning och produkter. Vidare kommer bolaget att til ...
Naprapatteamet i Umeå HB
Org.nr: 969776-2467
Bolaget ska bedriva verksamhet huvudsakligen inom naprapati. Det vill säga naprapatbehandlingar och rehabiliterande träning samt viss försäljning av terapeutisk rehabutrustning och produkter. Vidare kommer bolaget att ti ...
One More Rep AB
Org.nr: 556875-9764
Bolaget skall bedriva försäljning av kosttillskott, kostupplägg, personlig träning, försäljning av kläder samt därmed förenlig verksamhet.
Optimal Fitness Umeå AB
Org.nr: 556879-4837
Konsultverksamhet inom kost och träning mot privatpersoner och företag.
RenTrivsel AB
Org.nr: 556971-4289
Aktiebolaget ska bedriva städ i privata bostäder samt i privata och offentliga lokaler. Bolaget ska även bedriva hemtjänst samt utöva massage, sjukgymnastik och personlig träning.