Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Göteborg

AB Albins Trafikskola
Org.nr: 556880-5906
Trafikskola verksamhet, teori undervisning för bil och motorcykel, övningskörning för bil och motorcykel samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Åke Carlsson Trafikskola
Org.nr: 556088-4313
Bolaget ska bedriva trafikundervisning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva renovering, ombyggnad samt tillbygnation av fastigheter.
Almas Trafikskola AB
Org.nr: 556938-7680
Bolaget ska bedriva körskoleverksamhet, utbildning för B-behörighet i teori och riskutbildning, körutbildning (bilkörning), riskutbildning och introduktionsutbildning för handledare och elever samt därmed förenlig verksa ...
Bilen på väg Trafikskola AB
Org.nr: 556853-5875
Bolaget ska bedriva trafikskola.
Danas Trafikskola AB
Org.nr: 556964-5947
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva trafikskoleutbildning jämte därmed förenlig verksamhet.
Durgés Trafikskola AB
Org.nr: 556053-5907
Bolaget ska bedriva trafikskola, äga och förvalta fast egendom och aktier och andelar i andra företag samt därmed förenlig verksamhet.Butikshandel med choklad.
Eketräs Trafikskola AB
Org.nr: 556848-8109
Verksamhetens mål är att utbilda elever till körkort för olika fordon. Den teoretiska undervisningen sker i teorisal och den praktiska undervisningen i bilar.
Gothia trafikskola AB
Org.nr: 556979-0933
Företaget ska bedriva en trafikskola (körskola) verksamhet . vi kommer att hjälpa våra kunder med den teoretiska och praktiska delen för att ta sitt körkort hos oss.
Hamlans Trafikskola HB
Org.nr: 969743-1477
Trafikskola.
Hisingens Trafikskola AB
Org.nr: 556915-5970
Bolaget skall bedriva trafikskola och därmed förenlig verksamhet.
Hjalmar Brantingsplatsens Trafikskola AB
Org.nr: 556540-0156
Bolaget skall bedriva trafikskola, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Järntorgets Trafikskola AB
Org.nr: 556217-0471
Bolaget skall bedriva trafikskola.
Koskitalos Trafikskola AB
Org.nr: 556988-3696
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva trafikskoleverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Kramérs Trafikskola Eftr AB
Org.nr: 556643-0913
Bolaget skall bedriva körkortsutbildning och vidareutbildning inom området trafik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Körkort I Fokus Trafikutbildning Göteborg AB
Org.nr: 556920-9918
Företaget skall bedriva trafikutbildning (trafikskola).
Linnégatans Trafikskola AB
Org.nr: 556798-8695
Bolaget ska bedriva trafikskoleverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Majornas Trafikskola AB
Org.nr: 556533-2557
Bolaget skall bedriva trafikskola, utbildningsverksamhet inom trafikområdet, konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Modern Trafikutbildning H.U AB
Org.nr: 559012-3906
Bolaget skall bedriva trafikskola samt därmed förenlig verksamhet.
Tommy Samuelssons Trafikskola AB
Org.nr: 556140-9458
Bolaget skall driva yrkesmässig utbildning av bil och MC förare samt idka därmed förenlig verksamhet.
Utgårds Trafikskola HB
Org.nr: 969641-9515
Trafikskola.