Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsskötsel i Stockholm

AD tillsammans AB
Org.nr: 556930-4545
Aktiebolaget ska tillhandahålla tjänster och koncept inom social stadsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
Adelsfanan ek. för.
Org.nr: 769621-3417
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla, tillverka, marknadsföra och försälja varor, såsom tvål, parfymer och eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, tandpulver, ...
Adensor Invest AB
Org.nr: 556360-2068
Bolaget skall bedriva kapital- och värdepappersförvaltning, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bank- och finanseringsrörelse, ADB-bearbetning, rådgivning inom ADB, administration och ekonomi, hälso- och sjukvård ...
AE Garden Style AB
Org.nr: 556961-1436
Föremålet för bolagets verksamhet är trädgårdsdesign och träd- gårdsrådgivning, försäljning av trädgårdsrelaterade tjänster och trädgårdsprodukter samt växter via internet och därmed förenlig verksamhet.
Akribit AB
Org.nr: 559002-1274
Byggtjänster till privatpersoner. Underleverantör till andra företag. I byggtjänster ingår renovering och nybyggnation av hus och lägenheter, invändigt såväl som utvändigt, samt markarbeten. Trädgårdstjänster till privat ...
Aktiv Service i Stockholm AB
Org.nr: 556854-3754
Aktiebolaget ska bedriva dränering av husgrunder, markentreprena- der, snöröjning, byggverksamhet, trädgårdsskötsel, städning samt administrativ service och därmed likartade verksamheter.
Anders Lindberg Städservice AB
Org.nr: 556780-3456
Bolaget ska bedriva lokalvård, trädgårds- och fastighetsskötsel samt därmed förenliga verksamheter.
Anemonica Trädgårdsdesign AB
Org.nr: 556742-9641
Föremålet för bolagets verksamhet är att planera, anlägga, sköta och underhålla trädgårdar, bedriva utbildning, försäljning av trädgårdsprodukter, aktiehandel och därmed förenlig verksamhet.
ARMEA AB
Org.nr: 556536-2091
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom biomedicin och bioteknik, charterverksamhet, förlagsverksamhet, musikproduktion, handel med inom hälsokost och medicin, fastighetsförvaltning och trädgårdsskötsel. Bolaget ska ...
Aro Lüning Hus och Trädgård HB
Org.nr: 916622-1045
Fastighetsförvaltning och trädgårdsskötsel.
Aurinia AB
Org.nr: 556926-6801
Aktiebolaget ska bedriva hantverk, fastighets- och trädgårdsskötsel samt därtill närliggande verksamheter. Media, IT, layout, web, foto, föredrag, journalistik, förlag samt därtill närliggande verksamheter.
Bensor AB
Org.nr: 556662-0745
Bolaget skall bedriva parkdrift och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Bisslink AB
Org.nr: 556387-1689
Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla program- meringstjänster, datasystem, datasupport, köp- och försäljning av programvaror. Bolaget ska bedriva konferens- och utbildningsverksamhet inom dataprogrammerin ...
Blackbird AB
Org.nr: 559019-0186
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom trädgårdsarkitektur, vidare bedriva planering, inköp och försäljning av produkter och tillhandahålla tjänster inom trädgårdsrelaterade områden samt därmed förenlig verksamhet.
Blombergsservice AB
Org.nr: 556951-9019
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med fastighetsskötsel, entreprenader inom byggbranchen, trädgårdsskötsel, städning, klottersanering, transporter, konsultationer inom bygg- och fastighetsfrågor, arbetsledning och uthy ...
Campus AB
Org.nr: 556530-5488
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utföra park- och fastighetsskötsel ävensom idka därmed förenlig rörelse.
City Hemservice Sverige AB
Org.nr: 559023-7409
Bolaget skall bedriva och tillhandahålla olika typer av hemservicetjänster såsom städning, trädgårdsskötsel, barntillsyn, läxhjälp och liknande hushållsnära tjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan också bed ...
Cityverket AB
Org.nr: 556954-4009
Bolaget skall förvalta lös och fast egendom. Köp, försäljning, import, export, tillverkning och forskning inom byggnads-, data-, elektronik-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, kontors-, energi-, petrokemiska, grafiska, f ...
Coccodrillo Musik HB
Org.nr: 969666-7634
Bolagets verksamhet är att syssla med artistframträdanden, pedagogisk verksamhet inom musik, arrangemangsarbeten av musikstycken, komposition, royalty samt därmed förenlig verksamhet.Trädvård.
Consulting Salmor AB
Org.nr: 556889-7952
Aktiebolaget ska bedriva bygg och underhåll, bemanning och rekrytering.