Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tolk i Älvsjö

Aigner&Lundberg Tolk och Utbildning EF
Org.nr: 769619-1118
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en förening som tillhandahåller tolkar till döva samt att utbilda tolkar och döva.