Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aigner&Lundberg Tolk och Utbildning EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en förening som tillhandahåller tolkar till döva samt att utbilda tolkar och döva."
Finns i branscher på Wedoo: Tolk
Org.nr: 769619-1118
Företagsform: Ekonomisk förening