Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timring i Orsa

Skajder AB
Org.nr: 556794-1322
Företaget skall bedriva friskvård, utbildning inom skidlärarverksamhet, snickeriarbeten, timring, skoglig verksamhetoch därmed förenlig verksamhet.