Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skajder AB

"Företaget skall bedriva friskvård, utbildning inom skidlärarverksamhet, snickeriarbeten, timring, skoglig verksamhetoch därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Friskvård - Snickare - Timring
Org.nr: 556794-1322
Företagsform: Aktiebolag