Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timring i Lidingö

Timmerman Ullman Bygg AB
Org.nr: 556894-2360
Aktiebolaget ska bedriva timring, byggnadsvård, nybyggnation, renovering, snickeriarbeten, försäljning och uthyrning av produkter till byggnation, konsultation inom byggnation, kursverksamhet, handel med värdepapper och ...