Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timmerman Ullman Bygg AB

"Aktiebolaget ska bedriva timring, byggnadsvård, nybyggnation, renovering, snickeriarbeten, försäljning och uthyrning av produkter till byggnation, konsultation inom byggnation, kursverksamhet, handel med värdepapper och därmed förenlig verkasmhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Konsult - Nybyggnation - Renovering - Snickare - Timring
Org.nr: 556894-2360
Företagsform: Aktiebolag