Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timring i Insjön

MB Timber AB
Org.nr: 556950-0498
Aktiebolagets verksamhet ska vara ägande och förvaltning av skog och att bedriva sågverksverksamhet för förädling av träråvara och försäljning av denna i form av exempelvis golv, lister, hustimmer och brädor samt därmed ...