Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

MB Timber AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara ägande och förvaltning av skog och att bedriva sågverksverksamhet för förädling av träråvara och försäljning av denna i form av exempelvis golv, lister, hustimmer och brädor samt därmed förenlig verksamhet. Uppförande, timring av timmerstommar och försäljning av dessa ingår också i verksamheten."
Finns i branscher på Wedoo: Golv - Timring
Org.nr: 556950-0498
Företagsform: Aktiebolag