Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Terapi i Malmö

Agnes personlig utveckling HB
Org.nr: 969766-0083
KBT. Terapi, yoga'mindfulness, coaching, personlig utveckling.
AMJ Psykoterapi AB
Org.nr: 556914-4917
Bolaget skall bedriva psykoterapeutisk terapi och därmed förenlig verksamhet.
CJ Health Clinic AB
Org.nr: 556997-8132
Massage och terapi
Conscious Breathing Release AB
Org.nr: 556983-2859
Friskvård och terapi för privatpersoner eller företag, enskilt eller i grupp. Tillverkning, distribution och försäljning av relaterade produkter och tjänster.
Familjepsykologerna vid sundet AB
Org.nr: 559039-4499
Aktiebolaget ska erbjuda psykologisk terapi och behandling enskilt och i grupp för vuxna, barn och ungdomar. Aktiebolaget skall även ägna sig åt handledning, konsultverksamhet i privat och offentlig regi, rådgivning, för ...
Fenix Terapi
Org.nr: 820301-XXXX
Samtals- och regressionsterapi.
Framstegshuset AB
Org.nr: 556857-0401
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områden som tar människor framåt, mot en utveckling, mot nya framsteg och insikter. De områden vi vill fokusera på är coaching, mentorskap, ledarutveckling, terapi och rekr ...
Ichinen Consult HB
Org.nr: 969774-4010
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet som ska sälja stresshantering och formulering av stresspolitikker till små och mellanstora företag med utgångspunkt i den enskilda kundens behov baserad på analys av företagets kultu ...
Jigma Fastigheter AB
Org.nr: 556697-6402
Bolagets verksamhet skall vara att äga och uthyra kontor, lager och industrilokaler samt fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också syssla med drivning (avverkning, drivning av inköpt skog på ...
KBT duo Malmö AB
Org.nr: 556890-2315
Bolaget ska bedriva Kognitiv Beteende Terapi för personer med olika'psykologiskapsykiatriska problem. Individuella behandlingssamtal eller behandling i grupp. Bolaget skall även bedriva utbildning och handledning inom ps ...
KPekkola AB
Org.nr: 556883-2496
Utbildning och vägledning i kognitiv beteende terapi, idrottspsykologi, mental hälsa och friskvård. Idka kapitalförvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Firma LINCOLN, MARGARETHA
Org.nr: 610911-XXXX
Malmö Psykologbyrå AB
Org.nr: 556109-5646
Bolaget skall bedriva psykologisk testning och terapi, humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt undervisning och framställning av läromedel inom nämnda ämnesområden.
Multi Dimentionel Familje Terapi Sverige AB
Org.nr: 556843-8302
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildning, marknadsföring och behandling enligt MDFT-metoden (en amerikansk metod för behandling av missbrukare med flera) samt därmed förenlig verksamhet.
Panduro Hobby AB
Org.nr: 556073-6356
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka tillverkning och försäljning av terapi- och hobbymaterial samt att bedriva finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen (1955:163) om bankrörels ...
Panduro Trading AB
Org.nr: 556202-2938
Bolaget skall idka tillverkning och försäljning av terapi- och hobbymaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Psykolog Eva Malmberg AB
Org.nr: 556742-1077
Bolagets verksamhet ska vara at bedriva psykologisk verksamhet, terapi och handledning, köpa inneha och sälja värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
PSYKOSOCIALT KONSULTATIONSCENTRUM O AKUT PSYKO- TERAPI, KB EKMAN O EKMAN
Org.nr: 916546-5734
PSYKOSOCIALT BEHANDLINGSARBETE MED INRIKTNING PÅ ARBETSMILJÖFÖRHÅLLANDEN AV PSYKOLOGISK OCH SOCIAL KARAKTÄR
Thomas Sewerin AB
Org.nr: 556253-9634
Bolaget skall bedriva utbildning, läromedel, terapi - ledarskap'intern kommunikation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Triangelns Psykoterapimottagning HB
Org.nr: 969775-8234
Uthyrning av lokaler samt konsulttjänster i form av handledning av socialt arbete samt terapi och utbildning.