Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Teambuilding i Malmö

Bry Dig HB
Org.nr: 969777-4066
Bolaget ska bedriva kompetensutveckling inom områdena för arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak, samt värdegrund, skolutveckling och teambuilding.
GenerAct AB
Org.nr: 556710-0838
Föremålet för bolagets verksamhet är att leverera konsulttjänster som medför organisationsutveckling och personlig utveckling inom områdena ledarskap, försäljning, teambuilding samt komminikations och presentationsteknik ...
GRÖNOKRATI HB
Org.nr: 969772-0895
Arbeta med långvarig och kontinuerlig teambuilding samt friskvård för företag och organisationer med odling som metod.
GTS Portfolio & project planning AB
Org.nr: 556896-0594
Företaget planerar bedriva flera olika former av verksamheter både inom som utom Sverige, några av dem inom närliggande områden. Alla konsulting verksamhet riktar sig till företag inom samtliga branscher även om det i da ...
Joyosophy AB
Org.nr: 556927-6347
Bolaget skall utveckla och bedriva tjänster och produkter inom teambuilding, undervisning, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Larsson & Soutine Consulting AB
Org.nr: 556845-7385
Bolaget ska bedriva föreläsningsverksamhet inom coaching, inspirationskurser, prestationsutvecklingskurser, teambuilding, eventkoncept med ren underhållningsinriktning inom biljard och musik samt utbildning och underhåll ...
Mats Lindblad Business Excellence AB
Org.nr: 556537-7297
Aktiebolaget ska ha till föremål för sin rörelse att bedriva utbildning, konsultverksamhet och coaching inom ledarskap, teambuilding, kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt därmed förenlig verksamhet. Som stöd för ovanståe ...
Scandinavian Bodydesign HB
Org.nr: 969762-1309
Verka inom gym och hälsa. Erbjuder våra tjänster till gym, företag samt privatpersoner, såsom personlig tränare, kostrådgivning, hälsokontroll, teambuilding och övrigt inom hälsa. Försäljning inom hälsa och idrott, såsom ...