Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Taxi i Sundsvall

ArmTra AB
Org.nr: 556920-6138
Aktiebolaget ska bedriva tolkning, översättning, person transport och gods transport( taxiverksamhet ), undervisning, medicin, rådgivning och vård.
Bydalens Hjältar AB
Org.nr: 556948-9916
Bolaget skall bedriva renovering, drift, underhåll samt om- och tillbyggnad av fastigheter, vidare skall bolaget bedriva taxiverksamhet.
Bydalens Taxi och Transport AB
Org.nr: 556733-1813
Bolaget ska bedriva person och godstransporter samt därmed förenlig verksamhet.
DATONE AB
Org.nr: 556568-6309
Bolaget skall bedriva taxirörelse, reklambyråverksamhet med tillhörande försäljning av reklammaterial. Köpa och sälja elektronikvaror såsom datorer med tillhörande hårdvaror såsom tangentbord, mus, skärm samt stereoappar ...
Fagerdals Taxi AB
Org.nr: 556968-2155
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Högom Taxi AB
Org.nr: 556815-4859
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxirörelse och därmed förenlig verksamhet.
K-Airtaxi AB
Org.nr: 556645-6504
Bolaget skall bedriva taxirörelse samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
MR Taxi AB
Org.nr: 556644-5523
Bolaget skall bedriva taxirörelse, utföra person och budtransporter, äga taxi- och budfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Roger Tingström Taxi AB
Org.nr: 556727-3502
Bolaget ska bedriva person och godstransport.
SADEGAEL AB
Org.nr: 556896-2145
Aktiebolaget ska bedriva åkeri och taxirörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Sefedins Taxi AB
Org.nr: 556826-3650
Bolaget ska bedriva taxiverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Taxi Bredsand AB
Org.nr: 556821-7607
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxirörelse, bud och godstransport samt uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
Taxi Granlo AB
Org.nr: 556840-7521
Bolaget ska bedriva taxiverksamhet, äga och förvalta fastigheter, idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Taxi Pilentum AB
Org.nr: 556610-7487
Aktiebolaget ska bedriva taxirörelse med person- och godstransporter, utföra reparationer, ombyggnationer, nyproduktion och konsultation inom byggbranschen, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt ...
Taxi Ruter AB
Org.nr: 556998-6440
Bolaget skall bedriva person och godsbefordan i form av taxiverksamhet och verksamhet angränsade därtill.
Taxi Västernorrland AB
Org.nr: 556233-9084
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet samt teckna avtal om och bedriva taxitransporter av avser person-, bud- och godsbefordran samt därmed förenlig verksamhet.
TaxIT AB
Org.nr: 556723-9651
Bolaget skall bedriva taxitransporter och redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
TD's Taxi AB
Org.nr: 556803-8227
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Vintertjärns transport o konsult AB
Org.nr: 559017-2242
Transport och konsult verksamheten, konsult inom inköp.
Wedins Transport i Sundsvall AB
Org.nr: 556695-0175
Bolaget ska verka inom person och godstransporter, samt fastighetsförvaltning. Bolaget ska förvalta lös och fast egendom, bedriva reparations och verkstadsarbeten, uthyrning av personal och tjänster samt förvalta värdepa ...