Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Taxi i Stockholm

Alburz Cab AB
Org.nr: 556835-4186
Bolaget ska bedriva taxiverksamhet.
Amiralen Taxi AB
Org.nr: 556538-7296
Bolaget skall bedriva taxiverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Hår och nagelvård.
Ankebo Transport AB
Org.nr: 556453-3734
Bolaget skall bedriva åkerirörelse avseende specialtransporter, handikapptransporter, färdtjänst, andra person transporter och bilservice samt därmed förenlig verksamhet.
AutoTeam i Stockholm AB
Org.nr: 556443-9338
Bolaget skall bedriva taxirörelse, handel med motorfordon och reparationer av motorfordon samt idka därmed förenlig verksamhet.
B Crespi Transport AB
Org.nr: 556820-9232
Bolaget ska bedriva taxi-, åkeri- samt färdtjänstverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
B3JOBB AB
Org.nr: 556934-6983
Aktiebolaget ska bedriva nybyggnation, renoveringar, samt rekrytering och bemanning inom byggbranschen. Bolaget bedriver även konsulttjänster data och IT, hemsidor - produktion, internettjänster samt därmed förenlig verk ...
Backman Naturprodukter KB
Org.nr: 916640-9665
EXPORT OCH IMPORT AV DRICKSVATTEN OCH MATOLJA ADMINISTRATIVA KONSULTTJÄNSTER (projektledning) samt transportverksamhet .
Bambi Utveckling och Utbildning AB
Org.nr: 556494-1804
Bolaget ska bedriva utveckling och genomföra utbildningar riktad till individer och grupper som arbetar med personer med funktionsnedsättning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bel-Air Limousine AB
Org.nr: 556418-5568
Bolaget skall bedriva taxi- och limousineverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bellevue AB
Org.nr: 556279-0138
Bolaget skall bedriva person- och saktransporter, taxirörelse samt äga och förvalta såväl fast som lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Brain AB
Org.nr: 556617-1301
Bolaget skall bedriva gods och personbefordran till lands och vatten, såsom taxi- och fartygstransportrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Camstrat Consulting AB
Org.nr: 556562-1496
Bolaget skall på konsultbasis vara rådgivare åt företag och organisationer vid investeringar i elektroniska och datorbaserade system för industriautomation samt därmed förenlig verksamhet, dessutom skall åkeriverksamhet ...
Cityracer AB
Org.nr: 556326-0040
Bolaget skall driva taxirörelse ävensom idka därmed förenlig rörelse.
Cosmorell Sthlm AB
Org.nr: 556558-5600
Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel, i huvudsak lokalvård samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet inom persontrafik såsom taxi och därmed tillhörande verksamhet.
Cubefive AB
Org.nr: 556801-6348
Bolaget skall bedriva taxiåkeri, konsultverksamhet avseende data och IT, handel med och förvaltning av värdepapper och fast egendom, förvaltning av lös egendom, leasing och uthyrning av bilar, biltillbehör och båtar, kre ...
Davids VIP Bygg AB
Org.nr: 556928-9993
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt person- och budtransporter och dessutom bedriva bilverkstad och därmed förenlig verksamhet.
Drakenberg Taxi AB
Org.nr: 556575-1939
Föremålet för bolagets verksamhet är vägtransporter av gods och taxiverksamhet, handel med och förvaltning av värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Droskan i Stockholm AB
Org.nr: 556826-4948
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva person- och gods- transporter jämte därmed förenlig verksamhet.
Dörr till Dörr Transport i Stockholm AB
Org.nr: 556674-0352
Bolaget skall bedriva taxi- och åkeriverksamhet, konsultverksamhet inom åkerinäringen, byggversamhet, lagerhantering, personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Ella Transport AB
Org.nr: 556724-1376
Aktiebolaget ska bedriva taxi-, buss- och handikapptransporter samt därmed förenlig verksamhet.