Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Taxi i Skärholmen

Agir Transport AB
Org.nr: 556974-0391
Aktiebolaget ska bedriva taxiverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Cappi Taxi AB
Org.nr: 556922-2663
Bolaget ska bedriva taxiåkeri samt därmed förenlig verksamhet.
Daniel & Oscar AB
Org.nr: 556968-4664
Taxi och budverksamhet.
Davin Transport AB
Org.nr: 559021-8680
Taxi Verksamhet.
Episep Åkeri AB
Org.nr: 556815-3372
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxi- och åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Ghulam Trans AB
Org.nr: 556553-7031
Bolaget skall vara taxirörelse, utföra transporter och handla med aktier samt i övrigt idka därmed förenlig verksamhet.
H.A Gruppen AB
Org.nr: 559017-5039
Aktiebolaget ska bedriva restaurang med mat för servering och avhämtning samt taxi och transporttjänster.
H.A. Cab AB
Org.nr: 556971-8397
Företag driver taxi och bud rörelse samt förenlig verksamhet.
Jonbel transport AB
Org.nr: 556939-4389
Bedriva person- och varutransporter, service och reparation av bilar, bokföring och redovisning, försäljning och montering av bildäck, och därmed förenlig verksamhet.
Järpskog Taxi AB
Org.nr: 556382-2252
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva åkerirörelse för personbefordran och gods samt idka därmed förenlig verksamhet.
Karavan Transport AB
Org.nr: 556942-3220
Företaget ska driva person och gods transport samt förenliga verksamhet.
Kohistan Transport AB
Org.nr: 556963-1228
Aktiebolaget ska bedriva taxi verksamhet.
Lia & Moa transport AB
Org.nr: 556885-5489
Persontransport, Taxi Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer.
Lilas Capina AB
Org.nr: 556989-6136
Företaget driver en taxirörelse samt förenliga verksamhet.
Linda Stockholm AB
Org.nr: 556948-7894
Bolaget skall bedriva taxiverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Mamozin Taxi AB
Org.nr: 556830-1823
Bolaget ska bedriva person- och budtransporter samt därmed förenlig verksamhet.
melbar Taxi
Org.nr: 741115-XXXX
Taxiverksamhet.
Mood Taxi AB
Org.nr: 556971-3166
Företaget kommer bedriva taxi- och transportverksamhet.
Sabbar a.h Transport AB
Org.nr: 556895-4118
Aktiebolaget ska bedriva taxiverksamhet.
Smi Transport AB
Org.nr: 556987-6336
Aktiebolaget ska bedriva taxiverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.