Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Taxi i Luleå

ADZ-Taxi AB
Org.nr: 556832-5608
Föremålet för bolagets verksamhet är taxirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Al Saghir Åkeri AB
Org.nr: 556910-0455
Bolaget ska utföra person- och godstransporter jämte därmed förenlig verksamhet.
Boden Taxi AB
Org.nr: 556364-2023
Föremålet för bolagets verksamhet är att teckna avtal om och bedriva taxitransporter vad avser person-, bud- och godsbefordran jämte därmed sammanhängande verksamhet.
Bodens Multitrafik AB
Org.nr: 556528-7249
Bolaget skall bedriva taxi och annan transporttrafik samt handel med värdepapper.
Dalberg & C:o Consulting Sweden AB
Org.nr: 556893-8053
Föremålet för bolagets verksamhet är gods och persontransporter, försäkringsutredningar och därmed förenlig verksamhet.
Erik Hallqvist Taxi AB
Org.nr: 556957-3479
Bolagets verksamhet ska vara att utföra persontransporter, även en viss del godstransporter samt därmed förenlig verksamhet.
Femilia Transport AB
Org.nr: 556928-1289
Aktiebolaget ska utföra person- och godstransporter med taxibil jämte därmed förenlig verksamhet.
Frekvenstrafik AB
Org.nr: 556966-6711
Bolaget skall bedriva taxirörelse samt därmed förenlig verksamhet.
KJ:s Taxi HB
Org.nr: 969621-6945
Taxirörelse.
LSMR, Luleå-Sundsvall Media Repro AB
Org.nr: 556394-5459
Bolaget skall bedriva reproverksamhet och därmed förenlig verksamhet, administrativ konsultverksamhet samt taxiverksamhet.
LT Olssons Taxi AB
Org.nr: 556658-0675
Bolaget skall bedriva taxiverksamhet, förvalta lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Lundqvist Taxi i Luleå AB
Org.nr: 556781-7639
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva taxirörelse jämte därmed förenlig verksamhet.
Mini Cab Trademark HB
Org.nr: 969622-6837
Administrativ verksamhet inom personbefordran.
Norrlands Taxi AB
Org.nr: 556914-1210
Bedriva taxiföretag.
Nyckelstaden AB
Org.nr: 556971-9270
Företaget ska bedriva taxirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Näslunds Trafik AB
Org.nr: 556338-2471
Bolaget skall utföra person- och godstransporter och därmed förenlig verksamhet.
PDX i Luleå AB
Org.nr: 556668-4568
Bolaget skall bedriva person- och godstransporter samt därmed förenlig verksmhet.
Persö Taxi AB
Org.nr: 559024-0635
Bolaget ska hålla på med Persontransporter, samt godstransport.
Persö Taxi och Hyrverk HB
Org.nr: 916598-4858
Taxiverksamhet samt uthyrning av bilar, husvagn mm. Uthyrning av husbussar samt försäljning av bilar, husvagnar, husbussar och städutrustning mm.
RBM Taxi AB
Org.nr: 556827-6967
Bolaget ska bedriva taxirörelse och travsportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.