Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tandvård i Uppsala

AB Ewa Muhr AB
Org.nr: 556470-9029
Bolaget ska bedriva tandvård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Andlin-Sobocki praktik HB
Org.nr: 969615-4559
Praktik och konsulterande verksamhet inom hälso-, sjuk- och tandvård samt data och kontorsservice samt handel och förvaltning av värdepapper samt härmed förenlig verksamhet.
Ekeby Hälsovårdscentrum AB
Org.nr: 556784-4724
Bolaget ska bedriva hälsovårdsaktiviteter och tandläkarmottagning samt konsultationer inom tandvård och hälsovård samt idka fastighetsförvaltning jämte därmed förekommande verksamheter.
Ekeby Kontorshotell KB
Org.nr: 969728-4256
Tandläkarmottagning med i verksamheten förekommande tjänster samt fastighetsutveckling och förvaltning samt import och export av hälsohygieniska produkter främst inom tandvård och persiskt hantverk.
Epemvasis Sjuk- och Tandvård AB
Org.nr: 559022-6030
Bolaget skall bedriva vårdtjänster och läkarmottagning inom allmän-kirurgisk sjukvård samt och tandvård och därmed förenlig verksamhet. Vidare handla med värdepapper och fastigheter och därmed förenliga tjänster. Även ko ...
Essa Dental Vård AB
Org.nr: 559019-3420
Aktiebolaget ska bedriva tandvård samt därmed förenlig verksamhet.
Exclusive Care Sweden AB
Org.nr: 556872-8348
Bolaget skall bedriva tandvård, hälsovård, sjukvård samt estetiska och kosmetiska behandlingar, kirurgiska ingrepp, medicinsk forskning och utveckling, tandteknisk verksamhet, konsulttjänster inom hälsovård, sjukvård och ...
Leading Line AB
Org.nr: 556867-5127
Företaget ska bedriva: - konsultverksamhet inom utbildning, medicin och forskning samt inom det marina området - produktion och försäljning av utbildningsmaterial - produktion och handel med lös egendom inom tandvård, ma ...
Luthagens Tandvård AB
Org.nr: 556773-1806
Bolaget ska bedriva tandläkarpraktik samt därmed förenlig verksamhet.
RB Tandreglering och Tandvård AB
Org.nr: 556646-9085
Bolaget skall bedriva tandvård och tandreglering, konsultverksamhet inom tandvård, utveckling och försäljning av tandvårdsinstrument samt handel med värdepapper. Bolaget skall även bedriva handel med uthyrning av bostads ...
Sahlberg Vård AB
Org.nr: 559008-5774
Bolaget skall bedriva konsultation inom hälsovård och tandvård, äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Sverigeklinikerna AB
Org.nr: 556869-9770
Bolaget ska ägna sig år tandvård och övrig hälsovård.
Tandläkare Dalia Ridahsson AB
Org.nr: 556950-4375
Bedriva tandvård.
Tandläkare L M Bergman AB
Org.nr: 556396-6570
Bolaget skall förvalta fast och lös egendom, bedriva verksamhet inom tandvård och som tandläkare samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Tandläkare Mahshid Buicki AB
Org.nr: 556756-5865
Bolaget skall bedriva tandvård och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Tandläkare Ylva Nilsson AB
Org.nr: 556641-7720
Bolaget skall utföra tandvård, tandskönhetsvård, försäljning av tandvårdsartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Tandvårdskliniken i Uppsala HB
Org.nr: 969679-2572
Bolaget skall bedriva tandvård, hyra ut lokaler anpassade för tandläkarpraktik samt därmed förenlig verksamhet.
TH Torgalsböen AB
Org.nr: 556923-0948
Aktiebolaget ska bedriva tandvård.
Tremper AB
Org.nr: 556455-9531
Bolaget skall bedriva tandvård, psykosocial handledning och konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Upplands Tandvård AB
Org.nr: 556968-4912
Företaget ska bedriva en tandvårdsklinik och en konsultverksamhet inom tandvård.