Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tandvård i Stockholm

A.E. Hemtandvård AB
Org.nr: 556903-9042
Bolaget ska bedriva tandvård för gamla och funktionshindrade människor, idka handel med och förvaltning av värdepapper och fast egendom, och härmed förenlig verksamhet.
Abadji Specialisttandvård AB
Org.nr: 559041-3513
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva tandvård samt därmed förenlig verksamhet. Tonvikt ligger på specialisttandvård för behandling av tandlossning, ersättning av förlorade tänder med tandimplantat, rek ...
Akribit AB
Org.nr: 559002-1274
Byggtjänster till privatpersoner. Underleverantör till andra företag. I byggtjänster ingår renovering och nybyggnation av hus och lägenheter, invändigt såväl som utvändigt, samt markarbeten. Trädgårdstjänster till privat ...
AB, DENTAL INVENT FALSTERBO
Org.nr: 556418-6483
Föremålet för bolagets verksamhet är tandvård, handel med tandvårdsprodukter, handel med presentartiklar, konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, coaching inom hälsa och arbets- förmedling, äga och förvalta fas ...
Alcio AB
Org.nr: 556936-4671
Bolaget skall bedriva tandvård, konsultverksamhet och utbildning inom hälsa- och sjukvård, handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Aletheia AB
Org.nr: 556644-3197
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, ledarskaps- utveckling, utbildning inom sjukvård, tandvård och dentala implantat. Specialisttandvård omfattande samtliga odontologiska specialiteter. Klinisk vård med dentala impl ...
AnEBe AB
Org.nr: 556567-1236
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård (direkt och indirekt via bolag), tandvård, hemtjänst och hemsjukvård, hästuppfödning och travsport samt därmed förenlig verksamhet.
Anne Gruselius Tandläkarpraktik AB
Org.nr: 556289-3205
Bolaget ska bedriva tandvård samt konsultverksamhet inom tandvård och sjukvård. Handel med värdepapper, äga och förvalta aktier och andelar och andra värdepapper. Handel med och äga fast egendom samt ävensom idka annan d ...
Aquade Dental Care AB
Org.nr: 556812-1189
Bolaget skall bedriva tandvård samt bygga tandläkarkliniker.
Aquade Dental Care Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556855-8836
Bolaget skall bedriva tandvård och byggnationer av tandläkarkliniker, samt därmed förenlig verksamhet.
Aron Naimi-Akbar AB
Org.nr: 556970-3274
Företaget ska bedriva tandvård, forskning, undervisning och kapitalförvaltning.
Ars Vitae AB
Org.nr: 556421-2487
Föremålet för bolagets verksamhet är tandvårdsverksamhet, konsultationer inom tandvård, handel med tandvårdsprodukter och konst, musik- och underhållningsproduktion, försäljning av musik och underhållningsprodukter, rede ...
Astondental AB
Org.nr: 556716-0923
Bolaget skall bedriva tandvård och därmed förenlig verksamhet.
Atrigo AB
Org.nr: 556578-1746
Bolaget ska bedriva teknisk konsultation för utförande och förvaltande verksamhet inom bygg- och anläggningssektorn samt för geografisk informationshantering. Bolaget ska också bedriva utbildning för ovanstående verksamh ...
Atta 91 AB
Org.nr: 556861-0009
Bolaget skall bedriva tandvård, försäljning av medicintekniska produkter, uthyrning av fastigheter, samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Axelsson Oral Health Promotion AB
Org.nr: 556557-5551
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och marknadsföra läroböcker, instrument och annan materiel för tandvård i Sverige och utomlands och därmed förenlig verksamhet.
BA Surgical Services AB
Org.nr: 556927-2023
Bolaget skall bedriva specialiserad tandvård samt förenlig verksamhet. Även odontologisk och medicinsk utbildning och konsultationsverksamhet.
Bene Tandvård AB
Org.nr: 556777-7023
Bolaget ska bedriva tandläkarverksamhet och utbildningsverksamhet samt jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom tandvård och admi ...
Bergshamra Dental AB
Org.nr: 556991-3998
Tandvård.
Bissingen AB
Org.nr: 556951-8367
Aktiebolaget ska bedriva tandvård, handel med tandvårdsprodukter, utbildning inom sjukvård och tandvård, äga och förvalta fast och lös egendom, idka handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.