Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tandvård i Lidingö

Aktiebolaget Gustaf Holmgrens Tandvård
Org.nr: 556157-4418
Bolaget skall bedriva tandvård, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, idka handel med konst, antikviteter och äkta mattor samt uthyrning av konst, antikviteter, fast egendom och lokaler och därmed förenlig verksa ...
Dental Doctors Supply & CDT AB
Org.nr: 556765-9528
Bolagets verksamhet är att bedriva marknadsföring, konsultation och försäljning av varor och tjänster främst inom tandvård. I egenskap av Godman-förvaltare, bevaka rätt, förvalta egendom och tillgångar samt sörja för per ...
DentiMed Thibblin AB
Org.nr: 556543-9600
Bolaget skall hyra ut läkare, bedriva tandvård, hälso och sjukvård, utbildning och konsultverksamhet, göra korta och långa penningplaceringar, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Eva Hultén Tandblekning AB
Org.nr: 556790-6457
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tandblekningar, tandvård, behandlingar med medicinsk laser, laserbehandlingar inom hudvård, hårborttagning, cellulitbehandlingar, coaching inom affärsutveckling och hälsa, ...
Ferry Dental AB
Org.nr: 556845-6890
Bolaget ska bedriva tandvård samt därmed förenlig verksamhet.
Gladent AB
Org.nr: 559008-3878
Tandvård
Haraldson Dental AB
Org.nr: 556377-9817
Bolaget skall bedriva tandvård samt marknadsföring och försäljning av dentalprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ida Lotfi Dental AB
Org.nr: 556985-1966
Bolaget ska bedriva tandvård, sjukvård, vaccination, kosmetik, personalförmedling, handel med sjukvård och tandvårdsprodukter och tjänster.
Institutet för medicinsk rätt AB
Org.nr: 556214-9061
Bolaget skall bedriva förlags, kurs-, informations- och konsultverksamhet med inriktning mot juridiska frågeställningar inom sjuk-, äldre-, omsorgs- och tandvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall lik ...
Jan Renström Holding AB
Org.nr: 556946-1352
Aktiebolaget ska bedriva tandvård och därmed förenlig verksamhet samt förvaltning av aktier.
L&B Dental Group HB
Org.nr: 969761-1102
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva allmän tandvård.
Lidingöpraktiken KB
Org.nr: 916625-3790
TANDVÅRD SAMT HANDEL MED KONST, ANTIKVITETER, FASTIGHETER OCH VÄRDEPAPPER OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Munter Tandvård AB
Org.nr: 556835-8682
Bolaget skall bedriva tandvård, uthyrning av tandvårdspersonal, handel med dentalvaror, tandteknisk verksamhet samt därmed förenig verksamhet.
Munter Tandvård KB
Org.nr: 969760-8306
Tandvård.
Nodus Dental AB
Org.nr: 556808-6564
Bolaget skall bedriva tandvård: utbildning, konsultarbeten samt handel inom tandvård, produktion och distrubition av tandtekniska arbeten, administration av tandvårdsföretag samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ...
Nodus Dental invest AB
Org.nr: 556891-3510
Aktiebolaget ska bedriva handel inom tandvård, produktion, och distribution av tandtekniska arbeten, leasing och uthyrningsverksamhet, investmentverksamhet inom tandvårdssektorn samt förvaltning av fastigheter och värdep ...
Pendenta AB
Org.nr: 556760-4987
Bolaget ska bedriva tandvård, utbildning, konsultarbeten samt handel inom tandvård, produktion och distribution av tandtekniska arbeten, administration av tandvårdsföretag samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ä ...
PTV Dental KB
Org.nr: 969690-5166
Bedriva verksamhet inom tandvård och därmed förenlig verksamhet.
Robert Barksenius AB
Org.nr: 556835-8641
Bolaget ska bedriva tandvård, handel med fastigheter och värde- papper samt därmed förenlig verksamhet.
SIDENT AB
Org.nr: 556994-7855
Bolaget ska bedriva tandvård, forskning och utveckling, äga och förvalta fast egendom, bedriva kapitalförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.