Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tandproteser i Vintrie

VmpZ Sweden AB
Org.nr: 559000-8784
- Vägtransport, godstrafik, expresstransporter -Tillverkning och reparationer av tandproteser, bettskenor, idrottsskydd, framställda i dentallaboratorier (tandtekniker). - Byggnadssnickeriarbete, hantverksarbeten, byggna ...