Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VmpZ Sweden AB

"- Vägtransport, godstrafik, expresstransporter -Tillverkning och reparationer av tandproteser, bettskenor, idrottsskydd, framställda i dentallaboratorier (tandtekniker). - Byggnadssnickeriarbete, hantverksarbeten, byggnadsverksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Tandproteser
Org.nr: 559000-8784
Företagsform: Aktiebolag