Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Systemutveckling i Uppsala

A.V. Andersson Consulting AB
Org.nr: 556614-5743
Bolaget skall bedriva konsultarbete inom datautbildning, programmering, systemutveckling, värdepappershandel, management, bioteknik och bioinformation samt därtill närliggande verksamhet.
Advona AB
Org.nr: 556595-3014
Bolaget skall sälja konsulttjänster inom Telecom och IT i form av projektledning och teknisk rådgivning inom systemutveckling och systeminstallation, idka handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom och därmed ...
AIDOO SWEDEN AB
Org.nr: 556888-9215
Bolaget skall utföra design-, datakonsult- och dataprogrammeringstjänster inom mjukvara, applikations- och systemutveckling, internettjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall utveckla och sälja internetbase ...
B & M Systemutveckling AB
Org.nr: 556425-8670
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i systemutveckling samt utbildning inom datateknik och elektroteknik, försäljning av datasystem och idka därmed förenlig verksamhet.
BDZ Solutions AB
Org.nr: 556811-1990
Bolaget ska sälja konsulttjänster inom systemutveckling och programmering. Utveckla system och programvara som säljs och hyrs ut. Rekrytering samt uthyrning av IT-personal och därmed förenlig verksamhet.
Brolutions EF
Org.nr: 769628-5548
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda medlemmarna arbete och sysselsättning inom systemutveckling och PR.
Cicendia AB
Org.nr: 556944-5397
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster såsom projektledning, testledning, kvalitetssäkring och systemutveckling. Framtagande och försäljning av utbildningsmaterial, genomförande av utbildningar. Handel med värdepap ...
Cliffstreet IT AB
Org.nr: 556826-7529
Bolaget ska erbjuda konsultation inom IT (projektledning, systemutveckling, mentorskap och utbildning), arbeta med egen produktutveckling av mjukvara samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Constarxing AB
Org.nr: 556722-0636
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom systemutveckling, IT management och infrastruktur, ledarskapsutbildning samt därmed förenlig verksamhet.
CriarIT AB
Org.nr: 559030-8796
Datakonsultverksamhet inom systemutveckling.
CXJ Konsult AB
Org.nr: 556899-9352
Företaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på systemutveckling, programmering och systemarkitektur samt idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Cybercom IS/IT Services AB
Org.nr: 556544-6225
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom följande informationsteknologiska områden: systemutveckling, utbildning, programmering, informationsanalys, verksamhetsanalys, rådgivning vid IT-upphandling, systemanalys, rev ...
Gomba AB
Org.nr: 556730-8555
Aktiebolgets verksamhet ska vara att bedriva service och handel med datorutrustningar samt systemutveckling, programmering, konsultationer och utbildningar inom media och datorområdet ävensom försäljning av reklamprodukt ...
GSF Konsult AB
Org.nr: 556739-0033
Bolaget skall självt eller genom hel -delägda bolag, bedriva verksamhet såsom projektledning, systemutveckling och tjänsteförsäljning inom IT-branschen, samt äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis värdepapp ...
Göran Alvåg Konsult AB
Org.nr: 556603-2032
Bolaget skall bedriva konsulting av IT-tjänster såsom systemutveckling, projektledning, utbildning, utredning, testledning samt även idka därmed förenlig verksamhet.
Hadoq AB
Org.nr: 556673-8968
Bolaget skall bedriva program- och systemutveckling inom IT samt därmed förenlig verksamhet.
Handelsbolaget Essge Informationshantering
Org.nr: 916514-6813
Rådgivning och systemutveckling inom områdena kvalitetssäkring, sterilisering, mätteknik, dokumentation, datorisering samt ekonomi och försäljning av elektronik och datorprogram.
HR Analys AB
Org.nr: 556591-4651
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom området organisations- och företagsadministration, särskilt program- och systemutveckling, strategisk personalledning, samt äga och förvalta värdepapper, fast och lös ege ...
Imentum AB
Org.nr: 556417-9702
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och systemutveckling inom data ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Imentum Partner AB
Org.nr: 556282-8326
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och systemutveckling inom data samt därmed förenlig verksamhet.