Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Systemutveckling i Solna

A Hedlund AB
Org.nr: 556726-1952
Konsultverksamhet inom IT avseende systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet
Aiora AB
Org.nr: 556961-1170
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva stuguthyrning, fastighetsskötsel, skiduthyrning, systemutveckling samt konsultation inom data, IT och management samt därmed förenlig verksamhet.
Alexiera AB
Org.nr: 556736-2925
Bolaget ska bedriva verksamhet inom teknisk och administrativ systemutveckling, projektledning, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Alltech Allwin AB
Org.nr: 556542-5807
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer, installationer, service och elektromekaniskt arbete inom bio- graf- och ljudtekniksområdet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver även datakonsu ...
Ariman Datakonsult AB
Org.nr: 556519-9311
Bolaget skall bedriva konsulttjänster för systemutveckling och programmering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Binomo AB
Org.nr: 556800-6810
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom data- och informationsteknologi, såsom programutveckling, systemutveckling, projektledning och utbildning, personaluthyrning samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget ska v ...
BlueFront AB
Org.nr: 556588-8228
Bolaget skall bedriva systemutveckling och försäljning av mjukvara och därmed förenlig verksamhet.
Broxmi Trading & Invest HB
Org.nr: 969652-0692
Verksamhet inom eldistribution- och elinstallationer, miljövård, kemiska produkter samt kemisk återvinning, livsmedel, data samt multimedia och utbildning. Etableringar, handel, bistånds- och u-landsverksamhet såsom expo ...
C T B Systemutveckling AB
Org.nr: 556374-0850
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data, försäljning av softwarepaket och datatillbehör, köp och försäljning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CARTRIX AB
Org.nr: 559024-8000
Aktiebolaget ska tillhandahålla internetbaserade tjänster inom IT och systemutveckling.
CSC Sverige AB
Org.nr: 556479-6802
Bolaget skall som ett It-företag tillhandahålla tjänster för systemintegration, systemutveckling, drift & underhåll, projektledning och strategic consulting för stora och medelstora företag i Europa.
Datakvalitet System i Stockholm AB
Org.nr: 556542-2937
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom databehandling (ADB) avseende systemutveckling, programmering, utbildning, framtagande och försäljning av handböcker, försäljning av maskinell utrustning, programvara och ...
EFCOTEC Systems AB
Org.nr: 556375-5932
Bolaget ska bedriva verksamhet inom datakonsultbranschen, systemutveckling för industriföretag samt äga och driva handel med värdepapper.
Erik Pettersson Data AB
Org.nr: 556861-5909
IT-tjänsteföretag som kommer erbjuda konsulttjänster inom systemutveckling, systemintegration, systemförvaltning, it- arkitektur och supporttjänster till kunder.
Fahrenheit Konsult AB
Org.nr: 556495-7115
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området personal- och informationsteknologi omfattande utredning, rådgivning, utbildning, projektledning och systemutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Frösunda ITkonsult AB
Org.nr: 556880-8447
Bolaget ska bedriva systemutveckling, utgivning av programvara samt därmed förenlig verksamhet.
Goit AB
Org.nr: 556657-7838
Bolaget skall bedriva konsultativ uppdragsverksamhet inom data och kommunikation, främst LAN, WAN och säkerhets- och systemutveckling jämte försäljning av dit hörande produkter, förvaltning och handel med värdepapper sam ...
Greytech AB
Org.nr: 559020-0019
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data och telekom såsom server-cloud lösningar, systemutveckling och produktledning.
Göran Winther Konsult AB
Org.nr: 556672-0735
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom informationsteknologi såsom systemutveckling och systemförvaltning, sånguppdrag samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva förvaltning av fa ...
Inspire T AB
Org.nr: 556601-6944
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom området systemutveckling, systemintegration, projektledning samt idka därmed förenlig verksamhet.