Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Systemutveckling i Älta

Badviken Consulting AB
Org.nr: 556967-3816
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området informationsteknologi (IT) såsom systemutveckling, systemarkitektur, programutveckling, utbildning, förvaltning, produktutveckling, produktutvärdering, författande av bö ...
High Level Development Sweden AB
Org.nr: 556938-8985
Företaget ska bedriva systemutveckling och tillhandahålla konsulttjänster inom området datasystem. I vissa fall kommer även försäljning av datorer och kringutrustning att förekomma.
Kallur Konsult AB
Org.nr: 556624-8612
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT omfattande systemutveckling, utredningar och projektledning, försäljning och återförsäljning av dataprodukter, handel med värdepapper samt äga och förvalta fast egendom jäm ...
Nomell Consulting AB
Org.nr: 556867-7198
Företaget erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling till kunder i alla branscher i behov av utveckling av system eller programvara.
Panitco AB
Org.nr: 556872-8082
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet och konsultuthyrning inom områdena systemutveckling, projektledning, verksamhetsutveckling och redovisning, samt försäljning av hård- och mjukvara inom IT, heme ...
Prime JoB AB
Org.nr: 556671-9174
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med IT lösningar, avseende processer och systemutveckling, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Svenska Kunskaparna AB
Org.nr: 556442-6921
Bolaget skall bedriva bedriva systemutveckling av informationshanteringssystem. Dessutom ska bolaget bedriva tillverkning och försäljning av modevaror samt konsultation inom dessa områden och därmed jämförlig verksamhet.
UDOX SYSTEMUTVECKLING HB
Org.nr: 916635-0968
KONSULTVERKSAMHET INOM DATABRANSCHEN
Wikner Consulting AB
Org.nr: 556597-0174
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom IT-sektorn med tyngdpunkt på systemutveckling och projektledning samt bedriva handel med värdepapper och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Zell Consulting AB
Org.nr: 556815-7563
Bolaget ska bedriva IT-konsultverksamhet inom systemutveckling, teknik, projektledning och management, coachning och utbildning inom fysik och mental träning samt därmed förenlig verksamhet.