Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Badviken Consulting AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området informationsteknologi (IT) såsom systemutveckling, systemarkitektur, programutveckling, utbildning, förvaltning, produktutveckling, produktutvärdering, författande av böcker och artiklar samt därmed sammanhängande verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Böcker - Datakonsult - Systemutveckling
Org.nr: 556967-3816
Företagsform: Aktiebolag