Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickeri i Örebro

A. Öbergs Snickeri & Hantverk AB
Org.nr: 556387-6654
Bolaget skall bedriva snickeri och därmed jämförlig verksamhet, ävensom att äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed förenlig sammanhängande verksamhet.
Alltjänst i Mellansverige AB
Org.nr: 556977-9357
Bolaget ska bedriva byggverksamhet inom målning, snickeri och golv samt flytt, 'städsaneringsarbete & trädgårdsverksamhet. Bolaget ska bedriva transportverksamhet och uthyrning av personal. Bolaget skall även äga och för ...
Blå Bergen Kraft & Hälsa AB
Org.nr: 556966-4039
Bolaget skall bedriva lantspa med olika behandlingar, bad, bastu, gårdsbutik, friskvårdsaktiviteter, företagsmassage, friluftsanläggning, uthyrning av stugor till självhushåll, 'restaurangpub i naturmiljö och lantlig mil ...
BYGGoEL Örebro AB
Org.nr: 556813-7334
Bolaget ska bedriva byggverksamhet inom snickeri, VVS, el och markanläggning samt därmed förenlig verksamhet.
Frendins Snickeri AB
Org.nr: 556482-4554
Bolaget skall idka tillverkning och försäljning av möbler och butiksinredningar samt därmed förenlig verksamhet.
Golvprofilen i Örebro AB
Org.nr: 556741-1854
Bolaget skall bedriva snickeri, golvläggning och därmed förenlig verksamhet. Dessutom handel och förvaltning med värdepapper.
Hjälmarens Sjötjänst AB
Org.nr: 556855-0007
Bolaget ska bedriva muddring och sjörensning, dykarbeten och undervattens besiktningar och bärgning, sprängning under och ovan vatten, elektriker, smidesverkstad, personaluthyrning, maskinentreprenad, bilverkstad, båthan ...
Innowork AB
Org.nr: 556988-8901
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, konstruktionsverksamhet, designverksamhet och försäljning av utrustning till nöjes-, evenemangsbranschen och tillverkande i ...
Jan Helgestad AB
Org.nr: 556891-7503
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av lås- och säkerhetsutrustning, vidare skall bolaget bedriva snickeri- och fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Kjell Olsson Bygg & Anläggning AB
Org.nr: 556833-3552
Bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsrelaterade stödtjänster, snickeri, maskinentreprenad, markvård och trädgårdsanläggning.
Kumer AB
Org.nr: 556161-0535
Bolaget skall bedriva försäljning av möbler, inredningssnickerier och konst, fastighetsverksmhet och snickeri, kemisk-teknisk sanering, uthyrning av fritidshus samt fritidsbåtar, och därmed förenlig verksamhet.
LP:s Alltjänst Närke AB
Org.nr: 559034-6481
Fastighetsskötsel, snickeri, godistillverkning och försäljning.
Ollis Måleri & Fönsterrenovering i Örebro AB
Org.nr: 556795-0687
Bolaget ska bedriva byggnadsmåleri, fönsterrenovering, snickeri, försäljning av beslag och måleriprodukter, äga och förvalta fastigheter, tolkning och översättning samt därmed förenlig verksamhet.
Patrick Clérissy AB
Org.nr: 556583-5153
Bolaget skall idka snickeri och byggserviceverksamhet, äga och förvalta fast egendom, bedriva restaurang och turistverksamhet, hästverksamhet innefattande import och export av hästar samt träning och tävling med hästar s ...
Patrik Broman Kakel & Snickeri AB
Org.nr: 556931-5012
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper samt snickeri, kakelsättning, golvläggning samt därmed förenlig verksamhet.
Paura Service AB
Org.nr: 556897-7846
Bolagets verksamhet ska vara fastighetsrelaterade stödtjänster, såsom städ, trädgård, snickeri, målning och servicetjänster riktade till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.
PelleKan Glasfiber AB
Org.nr: 556732-9239
Bolaget skall bedriva verkstad för reparationer av båtar och motorer, plast- och glasfiberarbeten för båtar och racing, idka handel med båtar, motorer och båttilbehör samt bedriva byggentreprenadverksamhet såsom byggnads ...
Svenska Inomhusklimat AB
Org.nr: 556713-5768
Bolaget ska bedriva bygg och anläggning, rot byggen samt nybyggen och rivning. Helentreprenader inom bygg så som snickeri, plattsättning, vvs, el, ventilation samt handel med ventilationstillbehör. Därtill städ inom offe ...
Trädgårdstjänst i Örebro AB
Org.nr: 556225-7112
Föremålet för bolagets verksamhet är mark- och skötselentreprenad inom trädgård och parkanläggningar samt snickeri och smide och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även tillhandahålla visningsträdgård med naturver ...
Vi Bygger i Örebro AB
Org.nr: 556870-1386
Bolaget ska bedriva byggverksamhet inom snickeri samt därmed förenlig verksamhet.