Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Växjö

Actra Bygg & Design AB
Org.nr: 556971-5245
Bolaget skall bedriva bygg- och snickeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Qvistgaards Snickerier
Org.nr: 556814-5378
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, snickeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
All Entreprenad Nordic AB
Org.nr: 556767-4089
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva byggnads- och måleriarbeten jämte därmed förenlig verksamhet.
Anders Kajander Bygg AB
Org.nr: 556861-3136
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, nybyggnad, ombyggnad, renovering och därmed förenlig verksamhet.
AnGöra AB
Org.nr: 556949-4387
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom integritetsskyddsområdet, utbildningar och kvalitétssäkringsprocesser avseende informationshantering, snickeri-, målnings och trädgårdsverksamhet samt övrig ver ...
Byggmästare Kenneth Bergstrand HB
Org.nr: 969609-8855
Husbyggnadsverksamhet.
CE Snickartjänst AB
Org.nr: 556978-0504
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner, samt handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
DVH Bygg och Entreprenad AB
Org.nr: 556842-3718
Bolaget ska bedriva byggentreprenad, uthyrning arbetskraft, förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Dynacon Construction AB
Org.nr: 556772-4751
Bolaget ska bedriva byggentreprenad- och byggserviceverksamhet, produktion, förädling och förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Fixoklar AB
Org.nr: 556831-4586
Bolaget ska idka försäljning och reparation av bilar, lego- och monteringsarbeten åt bygg- och snickeriföretag, fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Fönster & Montage i Kronoberg AB
Org.nr: 556917-3866
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och montage av fönster främst till privatpersoner, även försäljning av övrigt byggmaterial samt utförande av övriga byggtjänster samt därmed förenlig verksamhe ...
GBJ Bygg AB
Org.nr: 556638-4110
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsrörelse, byggkonsult- och bygguthyrningserksamhet, försäljning och förmedling av fastigheter, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet ...
GBJ Bygg i Jönköping AB
Org.nr: 559011-2875
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsrörelse och konsultverksamhet inom bygg och entreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Hantverksfabriken i Växjö AB
Org.nr: 556725-6390
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och bedriva försäljningsverksamhet inom området för småhus samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet.
Horn & Granfällan Bygg AB
Org.nr: 556860-6379
Bolaget skall bedriva byggnadssnickeri och värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
HusBygg & Fastighet i Sverige AB
Org.nr: 556942-3923
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva verksamhet inom bygg och renovering, lokalvård även handel med fastigheter även hårborttagning samt därmed förenlig verksamhet.
JLB Bygg AB
Org.nr: 556803-0182
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet såsom renovering, nybyggnation, byggservice och därmed förenlig verksamhet.
JonCon Byggservice AB
Org.nr: 556649-0925
Bolaget skall bedriva nybyggnation och renovering, samt därmed förenlig verksamhet.
Kronfönster Entreprenad AB
Org.nr: 556875-6018
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva import, tillverkning och försäljning av fönster, dörrar och annat byggmaterial samt äga och förvalta värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Kök och Bad i Växjö AB
Org.nr: 556996-3712
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av kök- och badrumsinredningar samt idka därmed förenlig verksamhet.