Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Vällingby

Aldrins bygg & samordning AB
Org.nr: 556829-1156
Bolaget skall bedriva verksamhet inom bygg, renovering av lägenheter samt villor, lokalanpassningar, byggnad av hus samt lägenheter, fastighetsunderhåll, snöröjning, förvaltning av värdepapper.
ASGO HB
Org.nr: 969748-7867
E-handel: möbel, kök, byggkomponenter och byggmaterial- försäljning, inredningshjälp, möbel och kök montage. Konsult- verksamhet inom försäljningsbranschen för utländska företag.
Bustos Tak & Bygg AB
Org.nr: 556853-0249
Bolaget ska utföra tak och byggnadsarbeten, snickeri, murning, måleri, städning samt trädgårdsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Conecto Hantverk AB
Org.nr: 556919-8269
Aktiebolaget ska bedriva måleriverksamhet samt bygg- och fönsterrenoveringsverksamhet.
Dudaryk&Lukas Bygg HB
Org.nr: 969775-9448
Allt inom byggbranschen, såsom fönsterbyte samt försäljning av fönster, renovering.
eneman Byggentreprenad AB
Org.nr: 556839-4273
Bolaget ska bedriva byggnads- och snickeriarbeten, kapital- förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Engbloms Enterprise AB
Org.nr: 556328-4842
Bolaget skall bedriva Bygg-Snickeri-Renovering-Rivning- Måleri- Entreprenad-Personaluthyrning samt Event
Entreprenören V.P.E AB
Org.nr: 556731-6061
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva byggnadsrörelse med inriktning på betong, design och inredning samt bedriva handel och förvaltning av lös och fast egendom såsom aktier och andra värdepapper samt fastigheter med ...
FB El & Allservice AB
Org.nr: 556870-6104
Bolaget ska bedriva arbeten med el- och teleanläggningar samt byggnadsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Insurance & Invest Sweden AB
Org.nr: 556815-4396
Bolaget ska bedriva försäkringsförmedling och ekonomisupport.
Kreativa snickare Stockholm AB
Org.nr: 556995-7474
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster inom bygg och snickeri och därmed förenlig verksamhet.
Lundstedt & Lilja AB
Org.nr: 556838-3524
Bolaget ska bedriva restaurang, byggservice och därmed förenlig verksamhet.
Manita i Stockholm AB
Org.nr: 556860-9480
Bolaget ska i Sverige och inom EU bedriva konsultverksamhet inom IT-branschen såsom systemförvaltare, projektledare och chef, även inom socialtjänsten och musikproduktion. Bolaget ska också verka inom servicesektorn med ...
Pravinta AB
Org.nr: 556753-3996
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet och bedriva rådgivning inom juridik och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Profekt AB
Org.nr: 556212-2514
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av tjänster och material inom underhåll, reparation och nybyggnation på fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
RKE constructor AB
Org.nr: 556961-2434
Bygg och anläggning. Konsult inom bygg och anläggning. Armering och formsättning. Betonggjutningar. Uthyrning av byggverktyg. Uthyrning av personal inom bygg och anläggning.
S. Urbanson AB
Org.nr: 556962-0072
Bolaget ska bedriva affärsutveckling, inredning och bygguppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Sandelin Bygg & Kakel AB
Org.nr: 556885-2791
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom byggbranschen.
Slå in en spik bygg i Nälsta AB
Org.nr: 556291-9364
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende byggnads- och ekonomifrågor. Bygg och montering samt annan därmed förenlig verksamhet.
Solhems Allservice HB
Org.nr: 969754-1838
Bygg och anläggningsarbeten samt allservice. Renovering, underhåll, om-, till- och nybyggnationer. Anläggning av exempelvis trädgårdsgångar, uppfarter, gräsmattor. Allmänna servicearbeten som exempelvis snöskottning, grä ...