Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Tullinge

Adroc Bygg & Tak AB
Org.nr: 556858-7363
Bolaget ska utföra byggnadssnickerier, plattsättning, putsning, murning, takarbeten och snöröjning jämte därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget köpa och sälja fastigheter och tomter i Sverige och utomlands.
AMEO Fastighetsservice AB
Org.nr: 556711-2890
Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel, byggentreprenad och rivning samt även till verksamheten hörande transporter samt därmed förenlig verksamhet.
Anna & Linus Jour och Familjehem AB
Org.nr: 556905-9669
Bolaget ska bedriva förmedling av jour och familjehems verksamhet, byggnation-, reparation-, och underhåll av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Arvbom Metall och Entreprenad AB
Org.nr: 556990-5762
Företaget ska erbjuda tjänster inom svetsning, smide, montage och byggtjänster. Även reparationer och försäljning av maskiner och fordon inom byggnadsbranschen samt bilbranschen.
bertil jarnemyr AB
Org.nr: 556654-0638
Bolagets verksamhet skall vara projektering av säkerhetsanlägg- ningar, projektledning av säkerhetsentreprenader, rådgivning vid utförande av bygginstruktioner, deltaga vid utförande av bygg- konstruktioner.
BF Hemfix AB
Org.nr: 556929-5438
Bolaget skall bedriva bygg- och städverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
BoSan Design & Inredning AB
Org.nr: 556931-1185
Verksamheten kommer att bedrivas med inriktning mot design och inredning vad innefattar framställning, tillverkning, leverans, montering samt uppsättning och nedmontering av utställning med inriktning mot bla mäss och by ...
Botkyrka Entreprenad i Tullinge AB
Org.nr: 556902-5389
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och markarbeten, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Byggfirma gotland & co AB
Org.nr: 556887-3540
Företaget ska bedriva byggnadsarbete, snickeri, renovering, om och tillbyggnader av lägenheter och hus (rot), golvläggning, måleri, köksinstallationer, el, plattsättning, vvs.
Bygginsats Tullinge AB
Org.nr: 559018-1847
Föremål för bolagets verksamhet är byggverksamhet, takläggning, isoleringsentreprenad och därmed förenlig verksamhet. Utöver det ska bolaget bedriva utveckling, hantering av webbhotell, programmering, datakonsultverksamh ...
Byggverkstan i Stockholm AB
Org.nr: 556774-4593
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Cannerts Måleri AB
Org.nr: 556857-6424
Bolaget ska bedriva måleri och byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Capyflex AB
Org.nr: 556862-0214
Aktiebolagets verksamhet är byggande och installation av inredningar till fordon och fastigheter och annan liknande verksamhet.
Construera Sverige AB
Org.nr: 556735-3080
Bolaget ska bedriva smidesverksamhet samt i viss mån byggservice och därmed förenlig verksamhet.
Cortea AB
Org.nr: 556829-2568
Bolaget ska bedriva bygg-, inrednings- och snickeriarbeten samt ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Ehrby Konsult HB
Org.nr: 969759-1882
Bygg, mekanik, fotografering samt bemanning.
FEMIC Construction Group AB
Org.nr: 556942-5142
Ny-, till- och ombyggbyggnation av hus samt mark- och anläggningsentreprenader samt import och export av byggnads- material samt äga och förvalta fast egendom ävensom därmed förenlig verksamhet.
Grindstugans Bygg och Platt AB
Org.nr: 559020-5018
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet.
Heliopol bygg AB
Org.nr: 556698-7466
Aktiebolaget ska köpa in och försälja fastigheter, byggande av hus, reparation, snickeri, design av möbler, skrädderi, trädgårdsanläggning och lokalvård, försäljning av byggvaror, möbler samt livsmedel via internet, tran ...
Huddinge Tak & Bygg AB
Org.nr: 556810-1314
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utöva byggnadsarbeten såsom takläggning och snickeriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.