Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Strängnäs

57:ans Bygg & Plåt Teknik AB
Org.nr: 556830-2714
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva plåtslageri, takarbeten, byggnation, rivning, snöröjning samt eventkörningar med banracingbil, uthyrning av banracingbil för tävlingskörningar och därmed förenlig verksamh ...
AE Byggkvalité i Strängnäs AB
Org.nr: 556929-3441
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bogab förvaltning AB
Org.nr: 556647-5744
Bolaget skall bedriva byggnationer, rivningar, gräventreprenad samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Borghagens Entreprenad AB
Org.nr: 556996-4637
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
ByggBoman i Strängnäs AB
Org.nr: 556866-7652
Företaget ska bedriva verksamhet inom byggbranschen.
Byggrespons i Mälardalen AB
Org.nr: 556851-1967
Bolaget ska bedriva byggnadsrörelse, reparera och nyanlägga fastigheter, pool- och spa anläggningar, förvaltning och försäljning av fastigheter, pool- och spaanläggningar, måleri- verksamhet, handel med byggmaterial och ...
Glasbyggar'n i Mälardalen AB
Org.nr: 556594-9012
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt montage av glasfasader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kilenkrysset Bygg AB
Org.nr: 556736-8534
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsarbeten samt annan därmed förenlig verksamhet.
Långsjö Villateknik AB
Org.nr: 556832-4460
Bolaget ska bedriva ny-, till- och ombyggnation av fastigheter, försäljning av inredning och kuriosa samt bedriva café verksamhet. Bolaget skall även bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Madeli AB
Org.nr: 556655-9448
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och uthyrning av personal inom bygg-, måleri- och anläggningsarbeten, affärsrådgivning, markandsföring, inom restaurang och catering samt ha rätt att äga och förvalta aktier, värdepa ...
Markbyggarn Jonas Jansson AB
Org.nr: 556554-4045
Aktiebolagets verksamhet är att bedriva byggnationer, rivningar, gräventreprenad, handel med begagnade bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Maskin & bygg i strängnäs AB
Org.nr: 556922-6029
Företaget ska bedriva svets och montage av stålhallar och industrilokaler inom byggbranschen. Tillverkning av ståltrappor, räcken till bostadsfastigheter. Snickeriarbeten inom bygg- branschen. Mindre entrepenadarbeten ty ...
Montage a la Jour AB
Org.nr: 556860-9985
Bolaget ska förvalta, bygg och underhålla fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
NMG Bygg & Fastighets AB
Org.nr: 556810-0803
Bolaget ska bedriva konsult och byggverksamhet samt handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Oksa Bygg & Golv AB
Org.nr: 556625-7712
Bolaget skall bedriva byggnadssnickeri samt därmed förenlig verksamhet.
Proffsbyggarna i Strängnäs AB
Org.nr: 556846-7962
Bolaget skall importera och grossista byggvaror inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva uthyrning av släpvagnar, byggmaskiner och därmed förenlig verksamhet. Försäljning av natursten ...
Sandabacken AB
Org.nr: 556816-2191
Företaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet samt erbjuda konsulttjänster med inriktning mot ekonomi, finans, marknad, försäljning, inköp, produktion, bolagsstyrning, riskha ...
Sandabacken Bygg AB
Org.nr: 559027-2349
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet samt erbjuda konsulttjänster med inriktning mot ekonomi, marknad, försäljning, inköp, produktion, bolagsstyrning, riskhantering, f ...
Service-Gruppen i Mälardalen AB
Org.nr: 556824-4932
Bolaget ska bedriva bygg och serviceverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Stenings Bygg AB
Org.nr: 556413-1943
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, idka handel med köks-, bad- och vvs-utrustning samt därmed förenlig verksamhet.