Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Spånga

A&D Specialsnickeri AB
Org.nr: 556999-7330
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom mäss- och ut- ställningsbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Detta innefattar i huvudsak uppförande av utställningshallar, montrar och konstutställningsytor där specialistko ...
AB Stockholms ByggInvest
Org.nr: 556593-1036
Bolaget skall -bedriva entreprenadverksamhet samt utföra installations- och reparationsarbeten på byggnader -bedriva uthyrning av lokaler och lägenheter samt fastighetsför valtning -förvalta fast och lös egendom -ävensom ...
AD Snickeri AB
Org.nr: 559011-3352
Aktiebolaget ska byggnadssnickeriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Adimont AB
Org.nr: 556946-7805
Bolaget ska bedriva bud- och kurirverksamhet, godstransport, byggtjänster, bygginstallationer, byggnadssnickeri, städtjänster, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
ALT-Taktjenst AB
Org.nr: 556974-8220
Aktiebolaget ska bedriva byggnads- och snickeriarbeten. Slutbehandling av byggnader, målning, snöröjning, bilservice, utbildningskurser, städning, sanering samt plattsättning och rivningsarbeten.
Astrapi företagsservice AB
Org.nr: 556996-9289
Aktiebolaget ska bedriva bygg, städ- och måleriverksamhet samt konsultverksamhet inom nämnda branscher samt därmed förenlig verksamhet.
BYGG OCH INREDNINGSSERVICE KM AB
Org.nr: 556849-8322
Aktieblaget ska bedriva bygg och renoveringsarbete, hushållsnära tjänster.
Byggfågeln AB
Org.nr: 556471-8657
Bolaget skall bedriva byggnads- och snickeriverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsaktiebolaget Evert Edslöw
Org.nr: 556225-4192
Bolaget skall bedriva handel samt förvaltning av fastigheter. Bolaget skall dessutom bedriva uppfödning av travhästar samt travsportverksamhet och byggnadsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bällenstam Byggentreprenad AB
Org.nr: 556895-3094
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet.
CKMK Mur&Puts AB
Org.nr: 556761-7716
Aktiebolaget ska bedriva murning och putsningsarbeten, kakel och plattläggning samt snickeriarbeten. Företaget ska även bedriva biltvätt och bilverkstad, och däckservice i form av underhåll och förvaring, samt rekonditio ...
Clima Sverige AB
Org.nr: 556314-6421
Bolaget skall driva handel med miljö- och energiprodukter, styr- och reglerteknik, förvalta fast och lös egendom samt värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
DMF-Electric AB
Org.nr: 556676-0657
Föremålet för bolagets verksamhet är elinstallationer, datainstallationer, teleinstallationer, larminstallationer, samt att utföra alla sorters snickeri och anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Eldstadsspecialisten i Mälardalen AB
Org.nr: 559015-3515
Bolaget ska bedriva försäljning av alla typer av eldstäder såsom kaminer, öppna spisar, kakelugnar samt försäljning av olika typer av skorstenar. Utföra även olika typer av spismurningar och montage av fristående kaminer ...
Eriell AB
Org.nr: 556975-6439
Verksamhet som utövas av kommissionärer, mäklare av handelsvaror och andra som idkar handel såsom ombud för andra och för andras räkning, med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier.
FHT konstruktion AB
Org.nr: 556913-6780
Bolagets verksamhet ska vara att yssla med montage av stål, aluminium, glaskonstruktioner, montage av ny byggnad, renovering, inredning, innovation, konstruktion och bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska syssla ...
Johansson Bygg o Montage AB
Org.nr: 556852-4895
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom byggnation, snickeri, och bredbandsinstallationer.
Labor Force AB
Org.nr: 559019-0293
Bolaget skall bedriva verksamhet med personalbemanning och personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet inom mark-, schakt-, anläggnings- och byggbranschen, svetsning och VVS-arbeten, vidare skall bolaget bed ...
LeGs Montage & Måleri AB
Org.nr: 556805-5015
Bolaget skall bedriva byggnationsverksamhet, måleriverksamhet, konsultationsverksamhet inom byggnation och måleri samt därmed förenlig verksamhet.
LH Qvalitet Cumbre AB
Org.nr: 556656-3564
Bolaget skall bedriva byggnads verksamhet, konsultverksamhet inom byggnadsbranschen, handel och förvaltning av fastigheter, aktier, värdepapper och annan lös egendom, avel och tävlingsverksamhet med travhästar, uthyrning ...