Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Örebro

360 House HB
Org.nr: 969759-7798
Tjänster inom bygg, städning, trädgårdsarbete, home-styling.
ADK TJÄNST AB
Org.nr: 556969-6361
Lokalvård och byggnadssnickeriarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Sportverksamhet inom motorcross och därmed förenlig verksamhet.
Adolfsbergs Bygg AB
Org.nr: 556785-8195
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, uthyrning av personal samt handel och förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
ALB Anders Levin Byggtjänst AB
Org.nr: 556879-6477
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggentreprenad, konsult- verksamhet inom byggentreprenad, design, interiör, fastighets- skötsel, handel med fast och lös egendom, äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därm ...
APB Kakel och Bygg AB
Org.nr: 556777-8716
Bolagets ska bedriva byggverksamhet och homestyling samt därmed förenlig verksamhet.
Askerbloms Alltjänst AB
Org.nr: 556792-3239
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Attersta Fastigheter AB
Org.nr: 556245-2036
Bolaget skall bedriva uthyrning av maskiner, byggnadsställningar och övriga hjälpmedel för byggnation. Uthyrning av lokaler samt äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet. Bygg- och städservice, monter ...
Back Up Formagram AB
Org.nr: 556717-9493
Bolaget ska bedriva tillverkning, montering, projektering, inredningsmontage, förvaltning av inredning, skyltsystem och inredning för offentlig miljö samt därmed förenlig verksamhet.
Bards Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556214-2371
Bolaget skall bedriva redovisning, administrativ konsult- verksamhet, fastighetsskötsel, snöröjning, byggnadsarbete, rivningsarbete samt bedriva verksamhet med hästar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Berg83 AB
Org.nr: 556974-5465
Bolaget ska utföra byggnationer och bedriva entreprenadverksamhet avseende bygg- och anläggningsarbeten samt verksamhet som personlig tränare jämte därmed förenlig verksamhet.
Berggrens Maskinservice i Fjugesta AB
Org.nr: 556621-6718
Bolaget skall bedriva ombyggnad, reparation och underhåll samt försäljning av reservdelar till entreprenadmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Bergslagens Invest AB
Org.nr: 556845-1453
Äga och förvalta fastigheter. Hyra ut person och transportfordon. Hyra ut arbetsmaskiner och handverktyg. Hyra ut personal, samt rekrytering. Äga och förvalta värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamh ...
BN Golvpartner AB
Org.nr: 556799-0246
Föremålet för bolagets verksamhet är golvläggning, byggarbeten inom fastighetssektorn samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bo Gustavsson Konsult HB
Org.nr: 969660-0734
Utveckling och marknadsföring av dataprogram och därmed förenlig verksamhet.
Bygg Wååg AB
Org.nr: 556794-9309
Bolaget ska bedriva snickeriverksamhet inom byggnadsverksamhet.
ByggTema i Örebro AB
Org.nr: 556568-8560
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, försäljning av byggmaterial, förvaltning av fast och lös egendom, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Byggtjänst Närke HB
Org.nr: 969750-4364
Byggverksamhet såsom nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad samt renoveringar.
Carlsson & Berger AB
Org.nr: 556699-2870
Bolaget ska bedriva byggföretag, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Contestor Construction AB
Org.nr: 559017-6276
Aktiebolaget erbjuder construction management, byggledning och kontroll samt helheten kring byggentreprenader (främst totalentreprenad och nyckelfärdiga hus) för designade och arkitektritade prefaricerade hus av trä och ...
Cyncronia Fastigheter AB
Org.nr: 556707-5683
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, utveckla och förvalta fast och lös egendom.