Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Onsala

Aktiebolaget HA - Snickerimontage
Org.nr: 556752-9259
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva inrednings- snickerier och byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Stålung Bygg & Sten
Org.nr: 556871-9339
Nybyggnation samt renovering av bostäder, fastigheter, kontor och butiker. Tillverkning av snickerier och inredningar till butiker. Försäljning av byggmaterial och snickerier. Betongarbeten, murarbeten samt kakelarbeten. ...
Bolaget Wilms Sjöstedt AB
Org.nr: 556846-9646
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadssnickeriarbeten, hantverkshjälp, badrum, rör- och sanitetsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
C Lorentzen Bygg Kungsbacka AB
Org.nr: 556921-9719
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva snickeriverksamhet, ombyggnad, tillbyggnad, nybyggnad samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva hantverksarbete och försäljning av tjänst och material ...
Enens Bygg AB
Org.nr: 556798-7515
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra byggentreprenader jämte därmed förenlig verksamhet.
Gottskärs Entreprenad AB
Org.nr: 556613-3046
Bolaget skall bedriva allt förekommande byggnadsarbete, grävning, dränering, murning, putsning, snickerier, kakel, svetsning, smide samt handel med byggvaror och entreprenadmaskiner jämte uthyrning av dylika och därmed f ...
Hovmann byggnads AB
Org.nr: 556895-3243
Bolagets verksamhet är att bedriva snickeritjänster till företag och privatpersoner, samt därmed förenlig verksamhet.
Högsbo Entreprenad och Byggservice AB
Org.nr: 556996-7374
Aktiebolaget ska bedriva plåtslageriverksamhet, byggentreprenader samt därmed förenlig verksamhet.
J.B.W. SERVICE HB
Org.nr: 916557-1606
Konsult och handel inom friskvård, Massage & Kroppsvård, Droginformation, Annons-ackvisition, Städ och fastighetsservice, Bygg, snickeri och inredningsverksmahet.
Krilles Snickeri o Bygg AB
Org.nr: 556781-5807
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva snickeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Lui Gmax AB
Org.nr: 556995-3275
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva städ- och byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Markens Bygg AB
Org.nr: 556836-8269
Bolaget skall bedriva byggnation och gräv verksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Onsala Glasmästeri och Fog AB
Org.nr: 556746-9134
Bolaget ska utföra glasarbeten såsom installation av fönsterglas, väggbeklädnader av glas, renovering av fönster, installation av fönsterkarmar samt därmed förenlig verksamhet.
Onsala Inredning & Bygg AB
Org.nr: 556918-9540
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra inredningssnickerier och därmed förenlig verksamhet.
P J Pontus Jonsson Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556860-5942
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, nybyggnad och reparationer samt därmed förenlig verkamhet.
PARNAX AB
Org.nr: 556834-5499
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggsektorn samt koordinerar och agerar totalentreprenad.
Presse Bygg AB
Org.nr: 556839-4471
Bolaget ska bedriva byggnadssnickeri.
Repéns Bygg AB
Org.nr: 556734-9625
Bolaget ska bedriva byggverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Sjöstedt Bygg i Onsala AB
Org.nr: 556846-3896
Ny,om och tillbyggnad av hus. Allt innom Husbyggnation. Totalentreprenad.
TLE Bygg AB
Org.nr: 556993-7781
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsverksamhet, mark- och fastighetsskötsel, ävensom vara konsult inom verksamheterna, äga, förvalta och handla med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig ve ...