Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Norrtälje

AB U & S-O ERIKSSON
Org.nr: 559002-5002
HANTVERK INOM BYGGSEKTORN OCH KROPPSTERAPI SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
Angskärs Bygg AB
Org.nr: 556829-2592
Bolaget ska bedriva byggnade av hus och snickeriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Arne I Andersson Bygg AB
Org.nr: 556634-7109
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet avseende ny- om- och tillbyggnationer inom trä, betong och puts, samt rotarbeten och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Björn Sörman Bygg AB
Org.nr: 556961-0842
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsarbeten med specialitet lösvirkeshus, bryggor, kakel, klinkers och därmed förenlig verksamhet.
BOINNOVATION Sverige AB
Org.nr: 556993-9092
Verksamheten ska främst bestå av handel och förädling av lokaler, råytor samt mark. Bolaget skall även bedriva bygg- och renoveringsverksamhet mot externa kunder samt erbjuda konsulttjänster inom likartade områden och dä ...
Burmans Dykeriservice AB
Org.nr: 556510-8692
Bolaget skall bedriva dykeriarbeten, försäljning av dykutrustning, byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Bygg - Gruppen i Roslagen AB
Org.nr: 559001-8064
Aktibolaget ska bedriva verksamhet inom bygg och anläggning, aktiebolaget skall utföra fönstermontage, montage av förekommande utrustning, takentreprenader, all förenlig verksamhet inom bygg och anläggning och våtutrymme ...
Dovander Fastighets AB
Org.nr: 556393-1202
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, bedriva byggnadsrörelse samt handel med byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
DWC Roslagen AB
Org.nr: 556882-5425
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning och montering av byggnads- och inredningssnickerier, konsulttjänster inom bygg- och snickeri samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Fixman HB
Org.nr: 916620-3209
BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSSERVICEVERKSAMHET
Fönsterinstallatören i Uppland AB
Org.nr: 556838-1429
Företaget ska bedriva försäljning och installation av fönster och därmed förenlig verksamhet.
Grundberg i Norrtälje AB
Org.nr: 556982-9483
Bolaget skall bedriva byggverksamhet och redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Håtö Snickeri AB
Org.nr: 556945-3961
Bygg-, Design, Inredningssnickeri & Lackering.
Janssons Markiser AB
Org.nr: 556820-8135
Bolaget ska utföra markisarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Jonas Lundqvist Byggtjänst AB
Org.nr: 556360-4973
Bolaget skall bedriva snickeriverksamhet samt övriga byggtjänster av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
K Engbergs Snickarservice AB
Org.nr: 556905-3209
Bolaget ska utföra inredningsarbete, ombyggnad och renovering av fastigheter, lägenheter och möbler.
Kelter Bygg & El AB
Org.nr: 556681-0619
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten, elinstallationer, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Ki Land Bygg AB
Org.nr: 556700-4543
Bolaget skall bedriva bygg- och montageverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Kjell Hammar Bygg & Anläggning AB
Org.nr: 556672-2871
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
L M Lind Invest AB
Org.nr: 556485-3181
Bolaget skall bedriva registerverksamhet för stöldbegärligt gods, bygg och snickeriverksamhet, grafisk formgivning, designa och handla med silversmycken jämte därmed förenlig verksamhet.