Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Norrköping

2958 Söderstadens Fastigheter AB
Org.nr: 556860-3764
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Akutbyggarna i Östergötland AB
Org.nr: 556850-4848
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, konsultation inom bygg- verksamhet, service inom byggverksamhet och försäljning inom byggverksamhet.
Bistrica AB
Org.nr: 556756-0205
Bolaget skall bedriva däckförsäljning, bilreparationer samt fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet.
Brinkebacks Alltjänst AB
Org.nr: 556772-5089
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
BTT, Bygg & Trädgårdstjänst AB
Org.nr: 556844-5026
Aktiebolaget ska bedriva snickeriverksamhet, bygg- och trädgårds- tjänster samt fastighetsskötsel. Bolaget har för avsikt att köpa och renovera bostäder för försäljning.
Bygg & Kakel i Norrköping AB
Org.nr: 556752-9341
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva total- entreprenader och byggnadsarbeten inom kakel, våtrum, golv och byggnation ävensom bedriva fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
ByggLigan AB
Org.nr: 556759-4774
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva byggverksamhet.
Båthuset i Norrköping KB
Org.nr: 969755-0722
Försäljning, förmedling och uthyrning av båtar. Gästhamn, camping, sjötransporter och därtill förenlig verksamhet.
Dynamic Management AB
Org.nr: 556956-6283
Aktiebolaget ska bedriva bilförsäljning, service och reparation samt även idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även bedriva installation av inredningar till hushåll samt även idka annan därmed förenlig v ...
E-Akustik & Undertak i Östergötland AB
Org.nr: 556919-3559
Bolaget skall leverera och montera undertak, utföra städtjänster och lokalvård, samt därmed förenlig verksamhet.
ED Byggteknik AB
Org.nr: 556794-3864
Bolaget skall bedriva fasad-, tak-, smide-, mark- och servicearbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Future Makers HKB&S AB
Org.nr: 556896-1691
Aktiebolaget ska bedriva byggsektorn, service, reparationer inom bygg, import av byggmaterial samt städverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Granberg & Eriksson Entreprenad AB
Org.nr: 556849-7282
Bolaget skall bedriva konsultation, byggnation och projektering inom bygg- och entreprenadsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
HEM Bygg & Inredning i Norrköping AB
Org.nr: 556987-0503
Bolaget skall bedriva byggnation och snickeriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Hemmingssons Bygg AB
Org.nr: 556809-3198
Bolaget ska bedriva byggnads- och inredningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Henrik Kanerva Bygg AB
Org.nr: 556962-2250
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg och anläggningsverksamhet, utföra snickeriarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Händig i Norrköping AB
Org.nr: 556850-3618
Aktiebolaget ska bedriva bygg och anläggningsarbeten samt inredning.
J K Ljus & Montage AB
Org.nr: 556964-1052
Bolaget skall erbjuda bygg-, montage- och eltjänster till privatpersoner och företag samt bedriva uthyrning av personal, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
J-M Solutions AB
Org.nr: 556901-7287
Bolaget skall bedriva service och underhållsarbeten på fastigheter samt reparation av fordon och därmed förenlig verksamhet.
Jan Aldén Interiör AB
Org.nr: 556386-9568
Bolaget skall bedriva tillverkning, montering och försäljning av byggprodukter, entreprenadverksamhet inom byggbranschen, fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper jämte därmed förenliga verksamheter.