Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Märsta

Anund Bygg & Lagerservice AB
Org.nr: 556960-7632
Aktiebolaget ska bedriva om-, ny- och tillbyggnad samt renovering inom byggbranschen samt lagerservice och därtill hörande verksamhet.
BJÖRN SUNDBERGS BYGG & FASTIGHETSSERVICE HB
Org.nr: 969737-6029
Snickeri- och fastighetsservice samt fastighetsdrift.
Bygg och Städpoolen i Stockholm AB
Org.nr: 559017-5146
Föremålet för bolagets verksamhet är städning, byggstädning, byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
FECA Bygg AB
Org.nr: 556996-3308
Bolaget ska bedriva entreprenad inom byggsektorn, byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Fixiagårdens Bygg och Bemanning AB
Org.nr: 556996-3084
Bolagets verksamhet är nybyggnation och renovering av byggnader, VVS-installationer, personalbemanning samt därmed förenlig verksamhet.
G&L Bygg & Badrum HB
Org.nr: 969766-1917
Byggverksamhet
J. Kinnunen Mark & Bygg AB
Org.nr: 556622-2419
Bolaget skall bedriva mark- och byggarbeten samt övriga varor och tjänster i samband därmed.
Jmd totalentreprenad AB
Org.nr: 559004-9713
Bolagets verksamhet är fönsterbyten, nybyggnationer, golvbyggnationer, renovering av byggnader, rivningsarbeten, anläggningsarbeten, service inom byggsektorn, trädfällning, personaluthyrning, fastighetsskötsel och jourve ...
Lennart Johansson Teknik AB
Org.nr: 556721-0470
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende system- och programvara samt verksamhet inom byggnation-snickeri och därmed förenlig verksamhet.
Litva Bygg och Städ HB
Org.nr: 969751-4066
Bygg och anläggning samt lokalvård.
LKB Bygg Service Sverige AB
Org.nr: 556954-9099
Bolaget ska bedriva byggentreprenad samt uthyrning av personal samt maskinuthyrning av större och mindre handverktyg och byggmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
MH Unlimited AB
Org.nr: 556902-2212
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara grafisk design och grafisk produktion, byggtjänster, mattläggning, kakelsättning och renovering, konsultation inom e-handel, försäljning och distribution av kläder. Fakturaköp ...
MW Bygg & Plåt AB
Org.nr: 559013-7773
Aktiebolaget ska bedriva plåtslageriarbeten, byggnadssnickeriarbeten sårom renoveringar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
mälardalens fastighetsskötsel & bygg HB
Org.nr: 969766-6841
Trädgård och fastighetsskötsel av trädfällning, gräsklippning, trädbeskärning, nyanläggning, trädgård, platt- och stensättning, stubbfräsning, planteringar, snöröjning och sandning. Måleri av fasad, väggar och tak samt ...
Märsta Bygg & Snickeri AB
Org.nr: 556946-0446
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och snickeriverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
MÄRSTA BYGGARE AB
Org.nr: 559012-9242
Aktiebolaget ska bedriva byggarbete, plattsättning, målning, totalrenovering och snickeriarbete samt därmed förenlig verksamhet.
NMD Bygg & Renovering AB
Org.nr: 556846-8127
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet och elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.
Peter Stigenberg Bygg & service HB
Org.nr: 969746-7786
bygg, design, hantverkshjälp, byggnadssnickeriarbeten,
PME Allservice HB
Org.nr: 969762-7447
Service och reperationer av bilar och maskiner, transporter, bygg och anläggning.
Portmekano i Sverige AB
Org.nr: 556959-9698
Bolaget ska serva, installera och reparera portar, lastbryggor, bommar, grindar, hissar, rulltrappor och tillhörande styrautomatik, bedriva plåt- och smidesarbeten, fordonsreparationer, fastighetsunderhåll och därmed för ...