Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Lund

Ahlberg Kakel & Bygg AB
Org.nr: 556837-0927
Bolaget skall bedriva byggentreprenadverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Asgård Hus & hem AB
Org.nr: 556766-3231
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.
BPP Bygg, Puts, Perfektion AB
Org.nr: 556872-2986
Murning och putsning av fastigheter och byggtjänster. Städtjänster
Capitoleum Entreprenad AB
Org.nr: 556700-8114
Bolaget skall bedriva entreprenad- och byggverksamhet samt därmed förenig verksamhet.
elcecat AB
Org.nr: 556779-5736
Bolaget ska bedriva finansiell konsultverksamhet såsom rådgivning till företag om strategi, finansiering och marknadsföring, snickeri såsom tillverkning och renovering av möbler, konstnärlig verksamhet inom textil och si ...
Export Pak Lund AB
Org.nr: 556558-5832
Bolaget skall bedriva förpackning av maskinell utrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.
FAGAB HB
Org.nr: 969742-1460
Tillverkning, uthyrning och försäljning av bastuflottar och badtunnor samt snickeriarbeten.
Grundbulten 14301 AB
Org.nr: 559032-8356
Bolaget ska såsom lagerbolag förvalta bolagets kapital.
Hantverkarna i Lomma AB
Org.nr: 556993-2477
Utför byggarbeten i form av renoveringar, tillbyggnad, nyproduktion samt servicearbeten.
Hantverksgruppen Öresund AB
Org.nr: 556976-1256
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Hela hem byggservice skåne AB
Org.nr: 556943-3112
Företaget skall vara verksamt inom byggbranschen och kommer främst utföra byggnads-, renoverings eller inredningsarbeten samt mindre byggnadsentreprenader (utförande- och underentreprenader), såsom tillbyggnad och nybygg ...
House Care Service i Lund AB
Org.nr: 556637-0556
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Hörstedts Byggservice AB
Org.nr: 556914-2432
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
JMF Skötsel & Förvaltning HB
Org.nr: 969775-9463
Företaget ska bedriva hushållsnära tjänster inom servicesektorn och idka därmed förenlig verksamhet.
Johan Petersson Bygghantverk AB
Org.nr: 556899-6861
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsarbete inom nyproduktion, renovering, tillbyggnad, inredningssnickeri, markarbeten, trädgårdsanläggning, fastighetsskötsel samt projektering och konsulation inom dessa områden. Arbeten in ...
Kindler & Kindler AB
Org.nr: 556960-8812
Företaget skall bedriva verksamhet inom byggbranschen.
Kristoffer Klamberg bygg och renoveringsservice AB
Org.nr: 559008-5568
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg och renoverings- verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Livingen AB
Org.nr: 556956-4817
Bygga och renovera hus, utföra finsnickeri, innovation, bedriva professionell idrottslig verksamhet, Skriva artiklar, producera film.
Långebro Kök AB
Org.nr: 556623-0230
Bolaget skall bedriva detaljistförsäljning och montering av hushållsmaskiner, köks- och toalettinredning samt byggnadssnickeri arbete och därmed förenlig verksamhet.
MB i Skåne AB
Org.nr: 556886-1081
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsarbete, import och export av byggnadsvaror samt därmed förenlig verksamhet.