Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Linköping

AB mark bygg och uthyrning i Linköping
Org.nr: 556717-2183
Aktiebolaget ska bedriva markarbete dränering, plattsättning, stensättning, grävning, trädgårdsarbete, stubbfräsning, uthyrning av grävare, hjullastare, verktyg inom bygg och mark, tak, byte av fönster, snickerier, taklä ...
ABBE's BYGG AB
Org.nr: 556813-9900
Bolaget skall bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
ALC Consulting AB
Org.nr: 556970-0999
Bolaget skall bedriva gräv, bygg samt även konsultverksamhet inom dessa områden, och därmed förenlig verksamhet.Bolaget skall även bedriva uthyrning utav bilar samt arbetsmaskiner.
Axels Bygg & Mark i Linköping AB
Org.nr: 559000-9667
Bolaget skall bedriva byggverksamhet med inriktning på renovering, snickeri, specialiserade takarbeten och smide, utföra markarbeten och trädfällning i grönområden, konsultation inom dessa samt annan därmed förenlig verk ...
Axelsson & Hedlund HB
Org.nr: 969653-2028
Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet samt byggentreprenadverksamhet.
B.S.K.M - Service AB
Org.nr: 556798-5675
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara bygg- och industrireparationer, även svetsning, VVS-installationer samt montage av dörrar och fönsterpartier samt därmed förenlig verksamhet. Byggstäd, friskvård, kiosk, butik ...
Berndtssons Byggservice i Linköping AB
Org.nr: 556761-5462
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Birgersson:s Plåt AB
Org.nr: 556967-7130
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet med inriktning mot plåt samt byggnation av altan och uterum samt därmed förenlig verksamhet.
Bodeva HB
Org.nr: 969739-2836
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet och personaluthyrning.
Bygg & Hantverk i Linköping AB
Org.nr: 556957-4352
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet och annan byggnadsvård samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Måleri Scanko AB
Org.nr: 556819-4079
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Byggmästarna i Östergötland AB
Org.nr: 556725-1144
Bolaget ska bedriva husbyggnation och byggnadssnickeri samt därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsvårdarna i Linköping AB
Org.nr: 556730-6690
Aktiebolaget ska utveckla och bedriva byggnadsvård samt därmed förenlig verksamhet.
Byggoboo Götaland AB
Org.nr: 556829-9894
Aktiebolaget ska bedriva: Utföra om, ny och tillbyggnationer. Konsultverksamhet inom byggnadsbranschen. Handel och import av byggnadsvaror, verktyg och maskiner avsedda för träbearbetning, samt inredningsartiklar och möb ...
Calleido Byggservice i Linköping AB
Org.nr: 556443-6433
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva byggserviceverksamhet, golvläggning, vvs-installation, målnings- och byggteknisk konsultverksamhet samt idka handel med fastigheter, värdepapper och konst ävensom ...
Christer Petersson i Linköping AB
Org.nr: 556952-7509
Aktiebolaget ska bedriva måleri- och byggnadssnickeriverksamhet, konsultverksamhet inom dessa områden samt förvaltning av fast och lös egendom såsom aktier och andra värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
CityBygg Linköping AB
Org.nr: 556935-8673
Bolaget skall utföra byggnads och snickeriarbeten och därmed förenlig verksamhet.
COMPRA AB
Org.nr: 556426-6574
Bolaget skall bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, konsultverksamht inom bygg- och entreprenadsektorn, äga och förvalta fast egendom samt handel med bilar samt detaljhandel inom konfektion samt därmed förenlig verksa ...
Credum AB
Org.nr: 556596-8673
Bolaget skall bedriva tillhandahållande av administrativa tjänster, uthyrning av personal, försäljning av IT-produkter, handel med fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CRS LIHAGEN Bygg&Mark AB
Org.nr: 556965-3396
Byggfirma med inriktning på badrum och kök.