Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Kungsbacka

Annerby Bygg och Fastighet AB
Org.nr: 559014-4993
Bolaget ska bedriva försäljning av nyproducerade hus, byggmaterial och byggentreprenader, inköp och försäljning av fastigheter och tomtmark, byggnation och projektering av en- och flerfamiljshus, konsultverksamhet inom b ...
Babkin Bygg AB
Org.nr: 556375-2962
Bolagets verksamhet ska omfatta alla förekommande arbeten inom byggbranschen inklusive snickeriarbeten samt dess entreprenad, personaluthyrning inom nämda områden, bedriva handel med byggmaterial och verktyg, äga och för ...
Bakgården KB
Org.nr: 969672-6943
Byggverksamhet - nybyggnad, renovering, ombyggnad. Försäljning, tillverkning och grossistverksamhet av hantverk, naturvårdsprodukter. Kursverksamhet. Friskvårdsbehandling.
Biks AB
Org.nr: 556864-5229
Bolaget skall - direkt eller indirekt - bedriva verksamhet företrädesvis inom området byggverksamhet, utveckling av och investering i bostäder (ej egentillverkade). Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper samt ...
Blomgren & Eriksson Byggnads AB
Org.nr: 556489-9903
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Butiksservice i Göteborg AB
Org.nr: 556585-8650
Bolaget skall bedriva service och montage av butiksinredning.
Eriksson Bemanning AB
Org.nr: 556793-2594
Bolaget skall bedriva bemannings- och tjänsteföretag mot privatperson och företag samt därmed förenlig verksamhet
FEP, Fredrik Eliasson Projekt AB
Org.nr: 556811-3137
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet, instruktion och utbildning inom golf samt försäljning av tjänser inom vårdsektorn samt därmed förenlig verksamhet.
FOPTEC AB
Org.nr: 556727-4518
Bolaget skall bedriva försäljning, konsultation och produktutveckling inom IT-, bygg- och livsmedels- branschen samt bedriva skogsdrivning samt därmed förenlig verksamhet.
Forsgårdens Bygg AB
Org.nr: 556832-0260
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
fosko HB
Org.nr: 969772-0648
renovering, byggnation, ombyggnad, el arbeten, snickeriarbeten, träfällning, stubbfräsning, trädgårds arbeten, fastighetsservice, målnings arbeten. vvs arbeten.
Fönster och solskydd i Kungsbacka AB
Org.nr: 556839-5288
Bolaget ska bedriva försäljning, montage och service av fönster, solskydd, portar, dörrar, grindar och port och grindautomatiker, försäljning av byggmaterial, heminredning, kakel, kök och bad. Äga och förvalta fastighete ...
Gepard Vapen Direktimport HB
Org.nr: 916441-9146
Import och försäljning av vapen, jakt o skytteartiklar, sportartiklar samt plåtslageriarbeten.
Glenn Johansson Byggnads AB
Org.nr: 556788-8630
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Götborg Sweden AB
Org.nr: 556800-5317
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnads och inredningssnickeri. Barnekipering. Kyl- och värmepumpservice. Artistisk verksamhet.
Hallands Garageportar AB
Org.nr: 556666-5625
Bolaget skall bedriva försäljning, montage samt service av portar, grindar, dörrar, port- och grindmaskinerier, styrnings- och övervakningssystem ävensom försäljning av kök, bad och heminredning, kakel, klinker, byggmate ...
Heaver Bitsch Bygg AB
Org.nr: 556595-0523
Bolaget skall bedriva bygg- och fastighetsservice, köp, försäljning samt förvaltning av fast egendom, samt värdepappershandel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hede i Kungsbacka Byggservice AB
Org.nr: 556829-6270
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet och fastighets- förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Hellströms Bygg AB
Org.nr: 556808-1938
Bolaget ska bedriva om-, till- och nybyggnation av hus, samt fastighetsservice. Äga och förvalta fastigheter samt värdepappershantering och därmed förenlig verksamhet.
Ingvar Johansson Förvaltning i Kungsbacka AB
Org.nr: 556838-7418
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.