Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Kristianstad

ACN Bygg&Konsult AB
Org.nr: 556940-0749
Företaget skall bedriva byggverksamhet samt konsult verksamhet inom byggnadsbranschen
AFCON Fastighetsskötsel AB
Org.nr: 556960-3847
Bolaget skall bedriva skötsel av fastigheter, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom, värdepapper samt import och försäljning av byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Anders xet Erikssons Bygg AB
Org.nr: 556795-0729
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten i form av renovering, nyproduktion och finsnickeri samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg och Takspecialisten i Färlöv AB
Org.nr: 556818-6836
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom byggentreprenad, främst tak- och rivningsverksamhet ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Byggtjänster i Kristianstad AB
Org.nr: 556828-2973
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Caliva AB
Org.nr: 556688-1073
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsrörelse, service och förvaltning av fastigheter samt handel med byggnadsvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Eklund Bygg & Fastighet AB
Org.nr: 556826-1712
Bolaget ska bedriva om- och tillbyggnadsunderhåll, fastighets- förvaltning, bedriva grafisk design och layout samt därmed förenlig verksamhet.
Glimgårds Bygg AB
Org.nr: 559021-5017
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och anläggningsentreprenad, trädgårds- och fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Grind & Stängsel Experten Sverige AB
Org.nr: 556963-9841
Bolaget ska sälja och montera grindar och områdesskydd, bedriva byggverksamhet, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
GUDAB Förvaltning AB
Org.nr: 556692-4642
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva åkerirörelse, handel med oljor, uthyrning av fordon, maskiner, inventarier och lokaler, handel och förvaltning med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
H A O A B Bygg & Inredning AB
Org.nr: 556542-6425
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse och inredningsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
H-Y bygg och måleri AB
Org.nr: 556924-9948
Bygg, renovering, golvläggning, tapetsering, målning, kakel och klinkers.
HBM Installation AB
Org.nr: 556457-8754
Bolaget skall bedriva entreprenadrörelse inom byggbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Härlöv Bygg & Design AB
Org.nr: 556946-3770
Bolaget skall bedriva bygg, reparationer och underhåll av fastigheter, import och export av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
J.Hoffa AB
Org.nr: 556817-7181
Förvaltning och handel med värdepapper.
JADA Montage i Kristianstad AB
Org.nr: 556771-8266
Bolaget skall bedriva försäljning och montage av aluminium-, stål-, trä-, glasdörrar och fönster samt övrig byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
K-stad Part AB
Org.nr: 556937-9372
Aktiebolaget ska bedriva byggtjänster.
Kakel & Platt i Kristianstad HB
Org.nr: 969729-6649
Allt som rör bygg och anläggning kakling m.m.
Knadriks Kulturbygg AB
Org.nr: 556827-4061
Föremålet för bolagets verksamhet är att restaurera byggnader, främst kulturhistoriskt värdefulla. Vidare skall bolaget bedriva rådgivning och kursverksamhet inom byggnadsområdet, byggnads- arkeologiska undersökningar, t ...
Mats Arvidsson Bygg & Snickeri AB
Org.nr: 556598-4803
Bolaget skall bedriva bygg och snickeriverksamhet, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.