Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Knivsta

AGRAMBYGG KB
Org.nr: 969772-2412
Byggverksamhet, nybyggen, renoveringar, rivning samt övriga byggtjänster.
Alsike Hus & Bygg AB
Org.nr: 556769-0960
Bolaget ska bedriva lantbruk och byggnadsverksamhet samt konsultverksamhet inom byggnadsbranschen, uthyrning av bostadshus och uthyrning av stallplatser ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Byggexpert i Uppsala AB
Org.nr: 556890-6076
Företaget ska bedriva allt från byggservice till ny-, om- och tillbyggnad.
GLAD SNICKARE HANDELSBOLAG
Org.nr: 916941-2203
H.O. Hem och Fastighetsservice AB
Org.nr: 556794-4946
Bolaget ska bedriva byggnadssnickeriarbeten, fastighetsförvaltning, plattsättning, smide- och elarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Håkan Eriksson Bygg HB
Org.nr: 969696-0682
Entreprenadverksamhet inom bygg, el, VA, måleri. Fastighetsskötsel. Värdepappers- och fastighetsförvaltning.
Hävstången Invest AB
Org.nr: 556805-4562
Projektledning inom infrastruktur och byggverksamhet. Kvalitetsansvarig enligt Plan-och Bygglagen. Entreprenad inom bygg och anläggning. Personaluthyrning. Exploatering av tomtmark. Handel med värdepapper och fastigheter ...
Innovativ Specialsnickeri i Mälardalen AB
Org.nr: 559007-0529
Föremålet för bolagets verksamhet är finsnickeriarbeten, inredningssnickeriarbeten, arbeten utförda med kompositmaterial, bearbetning av kompositmaterial, prototyptillverkning av inredningsprodukter, möbelsnickeriarbeten ...
JaBeKo AB
Org.nr: 556637-0549
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom arbetsmiljö- området, uthyrning av mobil arbetsplattform, bygg- och anläggningsarbeten, bilservice, dyktjänster, truckförarutbildning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Karlsson Pilegård Snickeri & Byggservice AB
Org.nr: 556661-4995
Bolaget skall bedriva snickeri och byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
MK Yachting HB
Org.nr: 969774-3004
Uthyrning av båtar Köp av båtar Reparation av båtar Besiktning av båtar Målning Snickeriarbeten
More Quality Stockholm AB
Org.nr: 556922-4636
Företaget ska bedriva: Konsultverksamhet inom området test och kvalitetssäkring avseende IT branschen. Konsultverksamhet inom området Ekonomi och Personaladministration. Tillverkning och försäljning av textilier och kons ...
Nootan AB
Org.nr: 556825-3040
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta fastigheter samt låta uppföra byggnader samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även genom bifirma utöva affärsjuridiska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Snygg Bygg AB
Org.nr: 556901-2262
Bolaget ska bedriva bygg- och snickeriarbeten inom inredning och design samt därmed förenlig verksamhet.
Särsta El AB
Org.nr: 559013-1834
Företaget kommer i huvudsak bedriva elinstallationsarbeten mot kund och en del övriga arbeten inom byggsektorn. En del av verksamheten kommer även att vara personaluthyrning. Företaget kommer även att hålla föredrag, kur ...
Terra Måleri AB
Org.nr: 556844-5281
Föremålet för bolagets verksamhet är måleriverksamhet, byggnadsarbeten med därtill hörande verksamhet samt fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Tom & Jocke AB
Org.nr: 556992-8251
Bolaget ska inom fastighets- och byggbranschen bedriva reparation, drift, underhåll och entreprenadverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Torslöt Drift AB
Org.nr: 559010-6794
Bolaget ska bedriva lantbruk och skogsbruk och därmed förenlig verksamhet. Hästverksamhet med uthyrning av stallplatser. Byggverksamhet och markarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Underberga Bygg AB
Org.nr: 559014-8291
Byggtjänster och fastighetsförvaltning.
Vikströms bygg & kakel AB
Org.nr: 556898-1897
Bolaget skall bedriva renovering till och ombyggnationer samt sedvanlig byggverksamhet inkl våtrumsarbeten samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.