Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Kalmar

1x2 Bygg i Sydost AB
Org.nr: 556829-8904
Bolaget ska bedriva byggnadsrörelse, förvaltning av värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
AB Emådalen
Org.nr: 556816-7711
Bolaget ska bedriva bygg-, anläggnings- och montageverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
AB Kelby
Org.nr: 559027-4212
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet och elinstallationer, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Baladium AB
Org.nr: 556874-0483
Bolaget ska bedriva bygg och markarbeten samt hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Ebica AB
Org.nr: 556884-7783
Bolaget skall bedriva hantverk- och inredningsuppdrag till företag och privatpersoner, förmedla redovisningatjänster till företag samt därmed förenlig verksamhet.
Fagerströms Skogstransporter AB
Org.nr: 556448-7014
Bolaget skall bedriva åkerirörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Fönstercentralen i Kalmar AB
Org.nr: 556773-0402
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och montering av fönster, balkongdörrar och glaspartier samt byggnadsverksamhet såsom utbyggnader, ombyggnader, nybyggnader och renoveringar jämte därmed förenlig verk ...
GlasNet AB
Org.nr: 556819-5969
Företaget ska bedriva försäljning och montering av byggvaror och glas även konsultverksamhet inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Golv & Byggteknik Skällberg AB
Org.nr: 556896-3655
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadsverksamhet inom byggbranschen, handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper samt i övrigt bedriva med dess rörelsegrenar förenl ...
Hanssons Bygg
Org.nr: 850710-XXXX
Företaget kommer att bedriva all form av byggnadsarbete.
HT Holding i Kalmar AB
Org.nr: 556733-2308
Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier, bedriva grossist handel av livsmedel, byggverksamhet smt däärmed förenlig verksamhet.
JempaX Bygg & Epoxiteknik AB
Org.nr: 556987-0743
Byggnation och renovering. I huvudsak golv och väggmålning med epoxi.
Kakelteknik Kalmar Öland AB
Org.nr: 559015-0677
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Kökspoolen i Kalmar HB
Org.nr: 969627-8234
Byggnadsarbeten. Handel med köks- och badrumsinredning.
Majoritet Bygg AB
Org.nr: 559024-6855
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen och förvaltning av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Mats Stattin Byggservice AB
Org.nr: 556897-4702
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Milan Saber Tegelviken AB
Org.nr: 556980-6416
bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
MJ Invest Global Property AB
Org.nr: 556700-0152
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, uthyrning av personal, hushållsnära tjänster samt äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
OCTOPUS AB
Org.nr: 556568-1904
Bolaget skall bedriva dykutbildning, köpa och sälja dykutrustning och därmed förenlig verksamhet.
OZ Dyk & Bygg AB
Org.nr: 556990-0201
Jag kommer bedriva dyk, bygg och anläggningstjänster. Utföra all form av undervattensarbete samt byggprojekt ovanför vattnet.Bedriva konsultverksamhet inom branschen.