Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Jordbro

All Snickeri & Design i Stockholm AB
Org.nr: 556928-6270
Bolaget skall bedriva verksamhet inom snickeri, bygg, renovering, rivning och demontering samt därmed förenlig verksamhet.
Ategra Entreprenad AB
Org.nr: 556927-7980
Företaget ska bedriva trädgårdsanläggningstjänster, montering för parkleksaksutrustning, byggtjänstreparationer, montering av olika slag av stängsel och snickeriarbete.
Belipo AB
Org.nr: 556856-3604
Aktiebolaget ska bedriva bokföring, ekonomisk rådgivning, konsultverksamhet avseende företags organisation och revision. Byggtjänster samt personaluthyrning inom detta område. Annonsför- säljning, PR och marknadsföring a ...
Bengt & Son Bygg AB
Org.nr: 556746-8201
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och åta sig generalentreprenader och personuthyrning inom branschen, samt förvalta fastigheter och idka värdepappershandel jämte därmed förenlig verksamhet.
Best of Construction2u i Stockholm AB
Org.nr: 556733-7125
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, såväl reparationer som tillbyggnad, bolaget ska även utföra markarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Byggkraft Scandinavia AB
Org.nr: 556899-7448
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva byggnadsverksamhet, montagearbeten och plåttillverkning inom byggnadssektorn samt därmed förenlig verksamhet. Förvaltning och ägande av företag och fastigheter, ev ...
Filinta Service AB
Org.nr: 556921-1294
Bolaget ska bedriva verksamhet inom personaluthyrning, lokalvård samt bygg och därmed förenlig verksamhet.
Fönstercenter i Sverige AB
Org.nr: 556854-9512
Bolaget ska bedriva import, försäljning av byggmaterial, montering av fönster och dörrar samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fönstermontage i Haninge AB
Org.nr: 556789-0735
Bolagets sall bedriva detalj- och grossisthandel med bygg- material, byggverksamhet, Rot-arbete, import oxh export av byggmaterial, samt därmed förenlig verksamhet.
Grand Construction Stockholm AB
Org.nr: 556988-6574
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, inredning, design inom bygg och inredning, renovering och grovstädning samt därmed förenlig verksamhet.
H.O.T Hem och Trädgård AB
Org.nr: 556985-6619
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lokalvård, trädgårdsarbete, byggtjänster och därmed förenlig verksamhet.
Intigo AB
Org.nr: 556802-5216
Bolaget ska bedriva företagsprofilering, skylt och reklam, försäljning av arbetskläder, trycksaker och reklamprodukter, byggverksamhet, el- och bygginstallationer, byggnadssnickeri, transport och bud samt därmed förenlig ...
LarGun Entreprenad AB
Org.nr: 556989-9510
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse samt idka handel med byggnadsmaterial och därmed förenlig verksamhet.
NFK BYGG AB
Org.nr: 556971-4636
Bedriva byggande och renovering av bostadshus och andra byggnader, trädgårdsskötsel, städservice, fönsterputsning, personaluthyrning, flytt och transport, import och export samt handel med byggvaror.
NFT Fastighet AB
Org.nr: 556710-6686
Bolagets verksamhet ska vara fastighets förvaltning och fastighetsservice inom industri och bostadsfastigheter, inredning, design av hotell och kontorslokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Oktivia AB
Org.nr: 556807-2168
Bolaget ska bedriva bokföring, ekonomisk rådgivning, konsultverksamhet avseende företags organisation och revision. Import och försäljning av möbler och inredning. Byggtjänster. Personaluthyrning. Fotograf. Uthyrning av ...
Snickerigalleriet HB
Org.nr: 969776-3986
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, handel med fastigheter och byggnadsmaterial, import och export av byggnadsmaterial, hotell- och restaurangverksamhet samt med dessa verksamheter förenliga verksamheter.
STHLM Bygg & Interiör AB
Org.nr: 559021-7591
Bygg och renoveringsarbeten Konsultverksamhet inom bygg Import och export av byggvaror Städning El och vvs arbeten
Swede Green AB
Org.nr: 556585-5748
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av belagda folieprodukter för industrin baserat på miljövänlig teknik samt affischering, reklam, byggnadsarbeten, tillverkning av och marknadsföring av rekl ...
Thors Snickeri AB
Org.nr: 556906-1384
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva snickeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.