Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Jönköping

0. Stolpe Bygg & Inredning AB
Org.nr: 556925-2173
Bolaget ska utföra snickeri, byggnation av villor, renovering, tillbyggnad, inredningssnickerier och handel med verktyg och maskiner inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
34:ans Byggnadsvård
Org.nr: 731125-XXXX
Nytillverkning och renovering av snickerier och andra detaljer på hus och möbler.
Alltsnickeri i Jönköping AB
Org.nr: 556799-0378
Att tillverka och montera snickeridetaljer för utställningar, butiker, offentilg miljö samt utföra övriga snickeriarbeten.
AXAMO BYGGTJÄNST AB
Org.nr: 556929-9711
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet.
B M Fönster AB
Org.nr: 556823-1541
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka försäljning av byggvaror och därmed förenlig verksamhet.
Brännorp AB
Org.nr: 556889-7713
Företaget ska: - Bedriva handel och förvaltning av fastigheter - Erbjuda konsulttjänster för projektledning - Bedriva handel och förvaltning av värdepapper
Byggarna i Småland AB
Org.nr: 556869-8137
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara byggnadssnickeri, takarbeten och måleri samt därmed förenlig verksamhet.
Byggstallet AB
Org.nr: 556747-6071
Aktiebolaget ska bedriva snickeri- och byggnadsarbeten samt äga och träna travhästar samt därmed förenlig verksamhet.
CL Interiör AB
Org.nr: 556843-5779
Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning och montering av inredningsdetaljer, äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Ekhagens Bygg AB
Org.nr: 556858-7256
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Eskilsson & Bratt Byggservice AB
Org.nr: 556705-3961
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ny- och tillbyggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Frebeco handel och entreprenad KB
Org.nr: 969754-5946
Hantverksuppdrag inom byggnadsområdet. Handel med restpartier främst leksaker, pappersvaror och hushållsartiklar. Konsultuppdrag inom bygg och fastighet.
Gröna Bygg i Jönköping AB
Org.nr: 556886-0414
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, golv- och beläggningsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Gundstedt Bygg & Montage AB
Org.nr: 556891-3734
Bolaget ska bedriva bygg-, inrednings- och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
HOCKEYFRILLAN AB
Org.nr: 556900-3436
Föremålet för bolagets verksamhet är frisör, hockeydomare, utbildningar samt byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Humlans Hus i Jönköping AB
Org.nr: 556711-1660
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom inredning och snickerier samt därmed förenlig verksamhet.
ITAB Shop Products AB
Org.nr: 556065-3866
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Janssons Bygg i Jönköping AB
Org.nr: 559006-6485
Aktiebolaget ska utföra byggarbeten samt bedriva fastighetsutveckling.
Jimo i Jönköping KB
Org.nr: 969767-5701
Bygg och montering och renovering av hus, butik, restaurang. Inredning in och utvändigt såsom byggnadssnickerier, mark, entreprenadsarbete, målning och tapetsering, handel med bygg och entreprenadmaskiner och därmed före ...
JSz Construction AB
Org.nr: 559020-4383
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet genom att utföra ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, målningsarbeten, handel med byggvaror samt därmed förenlig verksamhet.